Home > Inwoners > Sirene, als de sirene gaat

Sirene, als de sirene gaat

 • Wat is het?

  De kans dat er een grote ramp uitbreekt of een zwaar ongeval bij u in de buurt gebeurt, is klein. Mocht er toch iets ernstigs gebeuren, dan hoort u dit aan de sirene. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale rampenzender.

  Iedere maand oefenalarm van sirenes

  Elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden de sirenes getest. De test is bedoeld om na te gaan of de waarschuwingsapparatuur nog goed werkt. U hoort het waarschuwingssignaal dan 1 keer. Hoort u de sirene op dit tijdstip, dan weet u dat er niets aan de hand is.

  Als de sirene vaker achter elkaar te horen is, is er sprake van alarm. Er is dan echt iets aan de hand. Het kan ook zijn dat u niet door de sirene maar op andere wijze wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld door een rondrijdende geluidswagen. Wat er ook aan de hand is, volg de instructies altijd op! Het is voor uw eigen veiligheid.

 • Wat moet ik doen?

  1. Ga naar binnen als de sirene gaat

  • Ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen,
  • Sluit dan onmiddellijk alle deuren en ramen. Schakel ook eventuele ventilatiesystemen uit,
  • Geef mensen die bij u aanbellen de gelegenheid om te schuilen,
  • Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken.

  2. Zet de radio of tv aan

  • Luister naar de rampenzender. Op deze zender krijgt u informatie en instructies van de overheid. Bij een ramp in uw buurt is dit de regionale omroep op radio of tv. Bij een nationale ramp is dit Nederland 1 of Radio 1. Bij een ramp in Friesland is dit Omrop Fryslân (92,2 FM) 

  3. Als u huis en omgeving moet verlaten

  • Sluit gas, water en licht af,
  • Neem alleen de hoognodige zaken mee,
  • Sluit uw woning af en controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt,
  • Blijf bij een grote brand laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Lukt dit niet? Ga dan voor een raam staan waar de brandweer u kan zien.

  4. Vervoer

  • Neem zoveel mogelijk anderen mee
  • Luister naar de verkeersinformatie via de radio
  • Volg de route die de politie aangeeft
  • Ga naar het opvangcentrum dat via de regionale zender bekendgemaakt wordt of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied
  • Reist u met het openbaar vervoer, dan hoort u via de regionale zender op welke manier u reist en waar de opstapplaatsen zijn
  • Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren regelt de leiding van de instellingen waar deze personen verblijven speciaal vervoer

  Wat moet u niét doen bij sirene?

  Gaat de sirene, bel dan nooit met het nationale alarmnummer 1-1-2. Bel ook niet met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De telefooncentrales kunnen dan overbelast raken, wat ernstige gevolgen heeft voor het op gang komen van de hulpverlening.

  Haal uw kinderen niet uit school. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding.

 • Meer informatie

  Zie ook de website van de Rijksoverheid

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket