Home > Inwoners > Verhuizen naar Nederland

Verhuizen naar Nederland

 • Wat is het?

  Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

 • Hoe werkt het?

  U hoeft alleen aangifte te doen als u ná 1 oktober 1994 uit Nederland bent geëmigreerd. Bent u vóór 1 oktober 1994 uitgeschreven bij de gemeente vanwege emigratie of 'vertrek onbekend waarheen'? Dan moet u zich nog steeds inschrijven bij de gemeente, maar geldt de procedure voor een eerste inschrijving.

  De gemeente moet de identiteit vaststellen van elke persoon die aangifte van hervestiging doet. Daarom moet u persoonlijk langskomen met uw identiteitsbewijs. Ook als u de aangifte doet voor een minderjarige of iemand die onder curatele staat, kan de gemeente verplichten dat deze persoon langskomt.

 • Wat moet ik doen?

  • Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
  • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
  • Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente.
  • Als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente.
  • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

  U woont korter dan 4 maanden in Nederland

  Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

  De gemeente schrijft u meestal direct in.

  Neem voor de aangifte een geldig identiteitsbewijs en een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt, mee.

  Als u bij iemand gaat inwonen of gaat samenwonen heeft u schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner van dat adres. Gebruik hiervoor het formulier Akkoordverklaring inwoning (pdf, 22,02 KB)

  U komt vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

  Als u uit een van deze landen naar Nederland komt, neem dan een bewijs van uitschrijving mee. Daarnaast moet u documenten laten zien van levensgebeurtenissen in uw tijd in het buitenland. U kunt hierbij denken aan een huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, erkenningsakte, echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. Misschien moet u deze akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.

 • Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier