Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.

 • Hoe werkt het?

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

  Doorgeven verhuizing

  Iedereen die verhuist moet zelf de verhuizing doorgeven. Als u niet zelf uw verhuizing door kunt geven, dan kunt u een ander vragen dit te doen:

  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de verhuizing zelf door,
  • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers geven de verhuizing door,
  • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de verhuizing zelf door. U kunt het ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers,
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door,
  • Kunt u vanwege uw gezondheid niet persoonlijk uw verhuizing doorgeven? Dan kan uw echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner of meerderjarig kind dit voor u doen. Dit kan alleen als hij/zij op hetzelfde adres woont,
  • Zit u in de gevangenis? U kunt de verhuizing zelf doorgeven. U kunt ook een vertegenwoordiger van de gevangenis vragen uw verhuizing door te geven.
 • Wat moet ik doen?

  Als u in of naar Harlingen, Midlum of Wijnaldum verhuist, dan moet u dit uiterlijk 5 dagen na de verhuizing melden bij de gemeente Harlingen. Wilt u de verhuizing eerder doorgeven? Dat kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing. U kunt de verhuizing op een aantal manieren aan ons doorgeven:

  Neem de volgende zaken mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs,
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont, een Akkoordverklaring inwoning 2011.pdf (22,02 KB) met een kopie van het legitimatiebewijs van de bewoner,
  • Als u de verhuizing schriftelijk doorgeeft, stuurt u dan een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee.

  Officiële verhuisdatum

  De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Heeft u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Verhuizen naar een andere gemeente

  Als u naar een andere gemeente verhuist, dan moet u daar aangifte doen. De uitschrijving in Harlingen regelt uw nieuwe gemeente dan voor u.

 • Online regelen

  Bij de Gemeente Harlingen kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode.

  DigiD logo

  U heeft nog geen DigiD inlogcode?

  DigiD (spreek uit: ‘die-gie-dee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen. U kunt dan met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

  Het inlogscherm van DigiD kan geopend worden door op de 'Geef online uw verhuizing door' knop te klikken.

  Geef online uw verhuizing door

 • Te downloaden

 • Meer informatie

  Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Telefonisch: 14 0517

Bellen
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur,
vr 8:30 - 12:30 uur

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur telefonisch bereikbaar

Afspraak maken

Contactformulier

Subsidies

Kwaliteitshandvest 2017