Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.

  Geef online uw verhuizing door

 • Hoe werkt het?

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

  Doorgeven verhuizing

  Iedereen die verhuist moet zelf de verhuizing doorgeven. Als u niet zelf uw verhuizing door kunt geven, dan kunt u een ander vragen dit te doen:

  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de verhuizing zelf door,
  • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers geven de verhuizing door,
  • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de verhuizing zelf door. U kunt het ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers,
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door,
  • Kunt u vanwege uw gezondheid niet persoonlijk uw verhuizing doorgeven? Dan kan uw echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner of meerderjarig kind dit voor u doen. Dit kan alleen als hij/zij op hetzelfde adres woont,
  • Zit u in de gevangenis? U kunt de verhuizing zelf doorgeven. U kunt ook een vertegenwoordiger van de gevangenis vragen uw verhuizing door te geven.
 • Wat moet ik doen?

  Als u in of naar Harlingen, Midlum of Wijnaldum verhuist, dan moet u dit uiterlijk 5 dagen na de verhuizing melden bij de gemeente Harlingen. Wilt u de verhuizing eerder doorgeven? Dat kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing. U kunt de verhuizing op een aantal manieren aan ons doorgeven:

  Neem de volgende zaken mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs,
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont, een Akkoordverklaring inwoning 2011.pdf (22,02 KB) met een kopie van het legitimatiebewijs van de bewoner,
  • Als u de verhuizing schriftelijk doorgeeft, stuurt u dan een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee.

  Officiële verhuisdatum

  De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Heeft u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Verhuizen naar een andere gemeente

  Als u naar een andere gemeente verhuist, dan moet u daar aangifte doen. De uitschrijving in Harlingen regelt uw nieuwe gemeente dan voor u.

 • Te downloaden

 • Meer informatie

  Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier