Home > Inwoners > Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Wat is het?

  Een werkgever kan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. Voor sommige functies is deze verklaring wettelijk verplicht. Een verklaring omtrent gedrag wordt ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd.

 • Hoe werkt het?

  Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en personen die werken in de gastouderopvang. In andere gevallen kunt u ook een VOG nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het krijgen van een baan of als u als vrijwilliger gaat werken. Ook als u een visum aanvraagt of voor bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) hebt u soms een VOG nodig.

  In sommige gevallen kunt u de VOG gratis aanvragen. Dit kan niet via de gemeente, maar moet digitaal. Meer informatie hierover kunt u op de website van de Dienst Justis vinden.

  Soorten VOG

  Een bedrijf, stichting of vereniging kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen. Hiermee kan de rechtspersoon zijn integriteit aantonen. Bent u zzp’er en hebt u een VOG nodig? U moet geen VOG RP aanvragen, maar een VOG voor natuurlijke personen (VOG NP).

  Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.

  Dienst Justis

  Dienst Justis behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Is dit het geval, dan bekijkt Dienst Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Komen er geen strafbare feiten uit het onderzoek naar voren, dan krijgt u de VOG.
   

 • Wat moet ik doen?

  U kunt zelf het Aanvraagformulier VOG NP downloaden bij Dienst Justis. Vaak krijgt u het ook van de werkgever waar u solliciteert. Het formulier is dan al gedeeltelijk ingevuld door de werkgever. Lever het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier persoonlijk in bij de gemeente. Maak daarvoor een afspraak of kom tijdens openingstijden langs bij het Klantcontactcentrum.

  Wat gebeurt er met uw aanvraag?

  • De gemeente stuurt de aanvraag door naar Dienst Justis,
  • Justis bekijkt uw gedrag van de afgelopen 4 jaar,
  • Als Justis positief adviseert krijgt u uw VOG,
  • U krijgt uw VOG thuisgestuurd.

  VOG NP

  Bent u zzp'er en heeft u een VOG nodig? Vraag dan een VOG Natuurlijke personen (NP) aan. Meer informatie over de VOG NP vindt u op de website van Justis.

  VOG voor bedrijven

  Het komt voor dat bedrijven een VOG moet laten zien. Bijvoorbeeld bij een aanbesteding of bij het sluiten van een overeenkomst of verdrag. Bedrijven vragen de VOG Rechtspersonen (RP) aan. Deze vraagt u niet aan via de gemeente, maar via dienst Justis. Op de website vindt u meer informatie over hoe u een VOG voor bedrijven aanvraagt.

  Afwijzing aanvraag VOG

  Komt u niet in aanmerking voor een VOG, dan stuurt Dienst Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door Dienst Justis een brief te sturen, waarin u uitlegt waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

 • Wat moet ik meenemen?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier VOG,
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier,
  • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een VOG RP aanvraagt).

  Digitaal aanvragen

  Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt.

  Machtiging

  Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Deze persoon heeft de volgende documenten nodig:

  • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten,
  • een machtigingsbrief,
  • kopie van uw identiteitsbewijs,
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

  Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd

 • Wat kost het?

  • € 41,35

  (prijswijzigingen voorbehouden)

 • Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen via 14 0517.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier