Home > Inwoners > Verloren of gevonden voorwerpen

Verloren of gevonden voorwerpen

 • Wat is het?

  Als u iets gevonden hebt, kunt u hiervan een melding maken op www.verlorenofgevonden.nl of aangifte doen bij de gemeente. Niet bij de politie. U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat.

  Eigenaar gevonden voorwerp

  In de wet staat dat u na een jaar eigenaar kunt worden van het door u gevonden voorwerp. Dit kan alleen wanneer u dit voorwerp heeft aangemeld op de website www.verlorenofgevonden.nl of bij de gemeente. Is dit niet gedaan, dan kunt u hiervan geen eigenaar worden. Bewaart u het voorwerp thuis en er wordt binnen een jaar geen eigenaar bekend, dan vervallen de eigendomsrechten en wordt u eigenaar. U moet daar dan wel zelf om verzoeken. U kunt het gevonden voorwerp ook bij de gemeente afgeven.

  Maak online melding

 • Wat moet ik doen?

  Gevonden voorwerpen kunt u zelf thuis bewaren of afgeven bij de gemeente.

  Gevonden fiets(en)

  Hebt u een fiets gevonden, dan kunt u deze afgeven bij de gemeente Harlingen, Westerzeedijk 7/9, 8862 PK  Harlingen. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Het telefoonnummer is 06 - 13 63 47 55 of (bij geen gehoor) 140517. U kunt er ook voor kiezen om de fiets thuis te bewaren.

  Kleine voorwerpen

  Andere (kleine) voorwerpen kunt u afgeven bij de gemeente Harlingen (Klantcontactcentrum), Voorstraat 35, 8861 BD  Harlingen. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 13.00 tot 19.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt er ook voor kiezen om het voorwerp thuis te bewaren. 

  Bewaartermijn

  Voorwerpen met een waarde van minder dan € 450,00 worden drie maanden door de gemeente bewaard. Voorwerpen met een dagwaarde van meer dan € 450,00 worden een jaar door de gemeente bewaard. Na het verstrijken van genoemde termijnen zorgt de gemeente voor de verkoop, vernietiging of hergebruik van het voorwerp, tenzij de vinder vooraf heeft aangegeven, eigenaar te willen worden.

  Hiervoor kunt u bellen of een e-mail sturen naar gevondenvoorwerpen@harlingen.nl

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket