Home > Inwoners > Privacy en de rechten van de burger > Privacyverklaring gemeente Harlingen

Privacyverklaring gemeente Harlingen

Hoe gaan we om met uw gegevens en uw privacy?

De gemeente Harlingen verwerkt veel persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels. Persoonsgegevens vertellen iets over u. Het zijn gegevens die de gemeente in verband kan brengen met u. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer (BSN).

Op de verwerking van persoonsgegevens is, naast de privacywet- en regelgeving, het privacy-beleid van de gemeente Harlingen van toepassing. U kunt het privacy-beleid hieronder als pdf-bestand downloaden.

Als u iets wilt regelen of aanvragen, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp of zorg kan de gemeente gevoelige persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële en medische gegevens. Ook verwerkt de gemeente persoonsgegevens om bijvoorbeeld belasting te heffen, fraude te bestrijden, handhavingstaken uit te voeren en om uitvoering te geven aan het openbare orde- en veiligheidsbeleid.

Het verwerken van persoonsgegevens

Het gebruiken van persoonsgegevens noemen we ook wel ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Het hangt van het doel en de taak van de gemeente af welke persoonsgegevens de gemeente precies verwerkt.

Belang privacy en persoonsgegevens

De gemeente Harlingen vindt uw privacy belangrijk. Wij beschermen uw persoonsgegevens daarom goed. Dit doen wij op basis van:

Uw privacyrechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente over u heeft vastgelegd? Of wilt u een van de andere rechten uitoefenen? Dat kan via het digitaal loket. Let op: voor het indienen van een verzoek moet u inloggen met uw DigiD. Geeft u alstublieft ook duidelijk aan wat uw verzoek inhoudt.

Meer informatie

De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de gemeente zich aan de AVG houdt. Heeft u vragen over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Mail dan naar: privacy@harlingen.nl of bel met 14 0517.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket