Home > Inwoners > Projecten en plannen

Projecten en plannen

De gemeente werkt aan verschillende projecten:

Westerzeedijk

De gemeente Harlingen staat samen met het Wetterskip Fryslân en de projectorganisatie De Nieuwe Afsluitdijk voor de ontwikkeling van de Westerzeedijk. Voor zowel de dijk als het gebied hier om heen staan we de komende tijd voor een aantal uitdagingen. 

De nieuwe N31

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een vierbaansweg en komt grotendeels verdiept te liggen.

De nieuwe Willemshaven

De Nieuwe Willemshaven in Harlingen wordt de komende jaren opgeknapt en een omgeving worden met internationale allure, waarbij het eigene van Harlingen wordt bewaard en versterkt. Op de Nieuwe Willemshaven wordt gewerkt aan onder andere een jachthaven, een belevingscentrum en Cruise Port Harlingen. 

Cruise Port Harlingen

In de cruise industrie is een grote vraag naar unieke locaties met charmante stadscentra waar ook de mogelijkheid is tot het maken van excursies voor de passagiers van de cruises. Harlingen is zo’n stad en kan dan ook geschikt en interessant zijn voor de luxe cruisevaart. Tegelijkertijd is de luxe cruisevaart voor Harlingen een nieuwe markt met veel potentie en de mogelijk tot een economische impuls.

De Nieuwe Afsluitdijk

In 2006 stelde Rijkswaterstaat vast dat de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Daarom gaat het Rijk de dijk en de sluizen in de dijkversterken. De gemeenten en provincies rondom de Afsluitdijk hebben ambities. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, natuur en recreatie. Bij het realiseren van deze ambities werkt de regio onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk samen met het Rijk.  

Park Bynia State

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan voor de aanleg van een park in Bynia State. Dit plan heeft de gemeente Harlingen opgesteld in samenwerking met Wetterskip Fryslan en buurtvereniging Bynia State. Het projectgebied omvat de groene zone tussen De Zwarte Molen/De Zeemunnik en De Valk/De Fortuin. Hier worden twee vijverpartijen aangelegd met natuur- en kindvriendelijke oevers. De resterende grond wordt ingericht als parkomgeving met nieuwe beplanting en natuurlijke speelobjecten. In het nieuwe plan blijft de speeltuin op dezelfde locatie, maar worden de speelinstrumenten iets anders ingedeeld. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de waterhuishouding te verbeteren. De werkzaamheden starten eind oktober 2016.

Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen

De gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen behelst meerdere projecten die ervoor zorgen dat het gebied leefbaar blijft, voor nu en voor later. In het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen staan de (herstel)maatregelen beschreven die we de komende jaren uitvoeren.

Reconstructie Aeluwelaan en Hendstehof (zuid)

Het asfalt van de Aeluwelaan, Henstehof (tussen De Spiker en Babingalaan en de parallelweg De Spiker bij huisnummers 34 – 44 wordt vervangen door betonstraatstenen. De inrichting is gelijk aan de Babingaweg en Noordijs, zodat het gebied een gelijke rustige uitstraling krijgt. Ook brengen we een extra lantaarnpaal aan op het hofje achter de Aeluwelaan. Dit is een wens van wijkbelang De Spiker. Het waterleidingbedrijf Vitens en gasbedrijf Liander hebben aangegeven om ook de gasleiding en waterleiding te gaan vervangen. Deze werkzaamheden worden vooraf uitgevoerd. De planning van de werkzaamheden is nog niet exact bekend. We gaan ervan uit dat de werkzaamheden voor de zomervakantie 2017 gereed zijn.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket

Europese verkiezingen