Home > Inwoners > Projecten en plannen

Projecten en plannen

De gemeente werkt aan verschillende projecten:

Westerzeedijk

De gemeente Harlingen staat samen met het Wetterskip Fryslân en de projectorganisatie De Nieuwe Afsluitdijk voor de ontwikkeling van de Westerzeedijk. Voor zowel de dijk als het gebied hier om heen staan we de komende tijd voor een aantal uitdagingen. 

De nieuwe N31

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een vierbaansweg en komt grotendeels verdiept te liggen.

De nieuwe Willemshaven

De Nieuwe Willemshaven in Harlingen wordt de komende jaren opgeknapt en een omgeving worden met internationale allure, waarbij het eigene van Harlingen wordt bewaard en versterkt. Op de Nieuwe Willemshaven wordt gewerkt aan onder andere een jachthaven, een belevingscentrum en Cruise Port Harlingen. 

Cruise Port Harlingen

In de cruise industrie is een grote vraag naar unieke locaties met charmante stadscentra waar ook de mogelijkheid is tot het maken van excursies voor de passagiers van de cruises. Harlingen is zo’n stad en kan dan ook geschikt en interessant zijn voor de luxe cruisevaart. Tegelijkertijd is de luxe cruisevaart voor Harlingen een nieuwe markt met veel potentie en de mogelijk tot een economische impuls.

De Nieuwe Afsluitdijk

In 2006 stelde Rijkswaterstaat vast dat de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Daarom gaat het Rijk de dijk en de sluizen in de dijkversterken. De gemeenten en provincies rondom de Afsluitdijk hebben ambities. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, natuur en recreatie. Bij het realiseren van deze ambities werkt de regio onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk samen met het Rijk.  

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier