Home > Inwoners > Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019 > 01. Over de verkiezingen van Provinciale Staten

01. Over de verkiezingen van Provinciale Staten

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten van Fryslân. De voornaamste taak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur van de Provincie zoals uitgevoerd door Gedeputeerde Staten. Daarnaast heeft de Provinciale Staten een bijzondere bevoegdheid, namelijk het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Provinciale Staten in vogelvlucht

Nederland telt 12 provincies. In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de Provinciale Staten. De Provinciale Staten controleren de Gedeputeerde Staten. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning en bestaat verder uit minimaal 3, en maximaal 9 gedeputeerden.

De commissaris van de Koning is zowel voorzitter van de Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten. De leden van Gedeputeerde Staten worden benoemd door Provinciale Staten. De commissaris van de Koning wordt benoemd door de regering, voor een periode van 6 jaar.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Tegel eruit, boompje erin

WOZ loket