Home > Inwoners > Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019 > 02. Over de verkiezingen van de Waterschappen

02. Over de verkiezingen van de Waterschappen

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen van het algemeen bestuur van de Waterschappen. Hier is dat Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

Wie mag er stemmen?

Om te mogen stemmen moet je achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Daarnaast moet de persoon bijvoorbeeld:

  • de Nederlandse nationaliteit hebben (bij Tweede Kamer verkiezingen);
  • wonen in een lidstaat van de Europese Unie (bij verkiezingen Europees parlement);
  • of wonen in de gemeente of provincie bij de gemeenteraadsverkiezingen, Waterschap of verkiezingen voor de Provinciale Staten.
  • Wilt u weten of u mag stemmen, kijk dan op de website van de Kiesraad (www.kiesraad.nl)

Op welke partijen kan er gestemd worden?

In week 10 worden de kandidatenlijsten van de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen huis-aan-huis afgeleverd. U kunt de kandidatenlijsten alvast inzien.

Download

Kandidatenlijsten verkiezingen Wetterskip Fryslân.pdf(3 MB)

Kandidatenlijsten verkiezingen Provinciale Staten van Fryslân.pdf

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Tegel eruit, boompje erin

WOZ loket