Home > Inwoners > Visserijdagen 2018

Visserijdagen 2018

Van woensdag 29 augustus tot en met zaterdag 1 september 2018 vinden in Harlingen de Visserijdagen plaats.

Praktische informatie Visserijdagen 2018

Huisregels in het evenementengebied

Dit jaar hebben we een evenementengebied aangewezen. In dit gebied gelden enkele huisregels.

 1. Neem geen glaswerk of blik mee;
 2. Niet wildplassen. Er zijn voldoende toiletwagens en plaskruizen;
 3. Er is cameratoezicht;
 4. Je kunt gecontroleerd /gefouilleerd worden;
 5. Toon je legitimatie wanneer daar om gevraagd wordt;
 6. Gooi afval niet op straat. Er zijn voldoende afvalbakken. Biobekers graag in de biobakken;
 7. Parkeer fietsen en andere voertuigen op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Alle huisregels die gelden tijdens de Visserijdagen staan op www.harlingen.nl/huisregels 

Parkeren

Inwoners

Inwoners die hun auto tijdelijk niet in de binnenstad kunnen parkeren, kunnen terecht op:

 • parkeerterrein Spoorstraat
 • parkeerterrein Westerzeedijk
 • de parkeervakken Nieuwe Willemshaven

Uw parkeervergunning voor de binnenstad is hier geldig tijdens de Visserijdagen. Bezoekers aan het evenement worden met borden gewezen op de parkeermogelijkheden.

Bezoekers

Bezoekers worden met borden verwezen naar de parkeerplaatsen P3 en P4 voor bezoekers. Pendelbussen rijden vervolgens naar het centrum.

LET OP: Het parkeren in de bermen langs de Zuidwalweg,  Harlingerstraatweg en Westerzeedijk is ten strengste verboden. De wegsleepverordening blijft gewoon van kracht. De politie en de gemeente houden tijdens de Visserijdagen scherp toezicht op het parkeren.

Stremmingen op de weg

Tijdens de Visserijdagen zijn verschillende straten afgesloten voor het verkeer. Dit wordt ter plekke aangegeven.  

Fietsstallingen

Op verschillende locaties worden fietsstallingen ingericht:

 • Kruispunt Heiligeweg - kruispunt Schritsen;
 • Hoek Heiligeweg - Franekereind.
 • Kruispunt Noorderhaven - Hoogstraat;
 • Hoek Willemshaven - Havenplein;

Voorkom het onnodig hinderen van voetgangers en plaats uw fiets op deze plekken.

Toiletvoorzieningen

Tijdens de Visserijdagen staan er weer toiletwagens verspreid door de binnenstad. Deze staan op:

 • de Vismarkt;
 • de Voorstraat;
 • Heiligeweg.

Rode Kruis-posten

Tijdens de Visserijdagen richt het Rode Kruis een post op Zuiderhaven 79A. Op zaterdag is het Rode Kruis overdag ook met een tent op de Nieuwe Vissershaven te vinden.

Beveiliging

In het evenementengebied is er beveiliging aanwezig. Zij hebben een post ter hoogte van de Noorderhaven 86. U kunt bij hen terecht voor vragen of klachten. Mocht u handhaving of politie nodig hebben, dan kunt u dit via de beveiliging regelen.

Podia en buitentaps

Ook dit jaar is er vergunning verleend voor een aantal podia en wel op de volgende locaties:

 • Grote Bredeplaats (Hoofdpodium)
 • Rommelhaven
 • Voorstraat
 • Heiligeweg
 • De Lanen

Bij ieder podium mag een aantal buitentaps geplaatst worden en staan er eetkramen.

Feesttent op de Willemshaven

Dit jaar wordt er op de Willemshaven een feesttent geplaatst. In deze tent vinden verschillende activiteiten plaats zoals: Het Dokfestival en het openingsconcert.

Eindtijden Visserijdagen

Tijdens de Visserijdagen gelden de volgende eindtijden:

Tijden

Woensdag 
29 augustus

Donderdag 
30 augustus

Vrijdag 
31 september

Zaterdag 
1 september

Livemuziek

24.00u

24.00u

02.00u

02.00u

Clustertaps

00.30u

00.30u

02.30u

02.30u

Terras

01.00u

01.00u

03.00u

03.00u

Kermis

24.00u

24.00u

01.00u

De muziek stopt
om 24.00u

01.00u

De muziek stopt
om 24.00u

Toiletwagens
 

01.00u

01.00u

03.00u

03.00u

Eetkramen

01.30u

01.30u

03.00u

03.00u

Zondag

Op zondag vinden er ook festiviteiten plaats. U kunt bijvoorbeeld van 13.00 uur tot 22.00 uur genieten van verschillende programma’s op de verschillende podia.

Biobekers

Drank mag alleen in de zogenaamde biobekers geschonken worden. Deze plastic bekers worden apart van het andere afval ingezameld en vervolgens gecomposteerd. Op deze manier beperken we de hoeveelheid schadelijk plastic op straat en in het oppervlaktewater.

Consumptiemunten

Bij verschillende podia staan dit jaar automaten waar u consumptiemunten kunt kopen. De munten zijn €2,50 per stuk. U kunt de munten bij alle horeca in het evenementengebied in leveren. 

Pinnen

Vergeet uw pinpas niet: de munten kunnen alleen met pin betaald worden!

Download 

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Automatische incasso parkeervergunning

Leeuwarden Fryslân 2018 Culturele hoofdstad van Europa