Home > Inwoners > Westerzeedijk

Westerzeedijk

De gemeente Harlingen staat samen met het Wetterskip Fryslân en de projectorganisatie De Nieuwe Afsluitdijk voor de ontwikkeling van de Westerzeedijk. Voor zowel de dijk als het gebied hier om heen staan we de komende tijd voor een aantal uitdagingen. 

We willen hierbij in een vroeg stadium graag met initiatiefnemers, inwoners en ondernemers van gedachten over wisselen. Op deze manier werken we samen aan een structurele invulling waar we allemaal wat aan hebben.

Over welk gebied gaat het exact?

Het Westerzeedijk gebied is op hoofdlijnen in te delen in drie deelgebieden met elk specifieke kenmerken: 

  • Noord:         Mogelijkheden voor recreatief economische ontwikkelingen
  • Midden:       Overloop recreatief economische ontwikkelingen met bestaande camping.
  • Zuid:            Natuur ontwikkeling, natuurgebied met relatie Hegewiersterfjild

Een aantal uitdagingen die alvast beschreven zijn:

  • Een oplossing vinden voor de zeedijk met reserveringszone
  • Een oplossing vinden voor het rommelige achterliggende gebied
  • Een oplossing vinden voor het strand en de slikvorming

Samen met de Harlingers hebben we ideeën en initiatieven verzameld en een voorkeursmodel uitgewerkt. Dit hebben gedaan tijdens vier bijeenkomsten in het Entrepotgebouw en bij camping de Zeehoeve. De verslagen en resultaten hiervan kunt u onderstaand downloaden. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied? Dan kunt zich voor een nieuwsbrief aanmelden via westerzeedijk@harlingen.nl

Wysiwyg

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket