Sinds 2011 heeft de gemeente Harlingen een jeugdgemeenteraad. Deze bestaat uit ongeveer 18 leden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De jeugdgemeenteraad is ingesteld door de gemeenteraad van Harlingen.

Over de jeugdgemeenteraad

De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar. In 2017 zijn de volgende data gepland:

2 februari, 9 maart en 6 april.

De agenda en stukken van de vergaderingen zijn toegankelijk via het iBabs burgeraccount via een tablet of telefoon. De agendapunten van de vergadering worden gedeeltelijk door de raad zelf aangedragen.
De andere onderwerpen komen van de agenda van de (reguliere) gemeenteraad. De agendacommissie van leden van de jeugdgemeenteraad bepaald dat. De uitkomst van de raadsvergadering gaat naar burgemeester en wethouders en naar alle raadsleden van de gewone gemeenteraad.
In elke vergadering houdt een gast een korte inleiding. Bovendien zijn er enkele bijzondere activiteiten, zoals een presentatie door een lid van de Tweede Kamer.

Wat doet een Jeugdgemeenteraadslid?

  • Leert over de werking van de gemeentepolitiek.
  • Weet wat er speelt in de gemeente Harlingen.
  • Kan invloed uitoefenen op het (jeugd)beleid in de gemeente.
  • Doet ervaring op met vergaderen en debatteren.
  • Doet ervaring op als raadslid, voorzitter of griffier van de jeugdgemeenteraad.
  • Maakt kennis met de landelijke politiek.

Contact met de jeugdgemeenteraad

Meer informatie over de jeugdgemeenteraad ontvangen kan via jeugdgemeenteraad@harlingen.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?