De afgelopen weken was KWS Infra druk bezig met het verbreden van het fietspad bij de McDonalds. Afgelopen woensdag is de asfaltdeklaag op het fietspad aangebracht, zodat de 16.000 Elfstedenfietsers direct al gebruik kunnen maken van het nieuwe fietspad. Uitvoerder Oene-Willem van der Woude van KWS Infra en wegenbeheerder Minne Schiphof van de gemeente Harlingen hebben beide belang dat het project op tijd klaar is. Beide gaan namelijk op Pinkstermaandag de Elfstedentocht fietsen.

Werkzaamheden onderdeel van Trochfytsrûtes

Joris Kluitenberg, het rayonhoofd van Harlingen, is ook tevreden dat de werkzaamheden op tijd klaar zijn. Hij is vooral blij met het doorsteekje net voor de Koningsbrug. Veel Elfstedenfietsers fietsen namelijk eerst over de landbouwweg en gaan pas later op het fietspad. Vorig jaar lagen hier stalen rijplaten in de middenberm. Door het slechte weer van vorig jaar waren deze glad. Daarom had Kluitenberg aan wethouder Hendrik Sijtsma gevraagd om hier een goede doorsteek te maken. Deze is afgelopen dinsdag al gerealiseerd. Het verbreden van het fietspad bij de McDonalds is onderdeel van het provinciale project ‘Trochfytsrûtes’. Provincie Friesland heeft een subsidie van €8 miljoen beschikbaar gesteld om gemeenten te stimuleren om ‘trochfietsrûtes’ versneld aan te leggen. Gemeente Harlingen is dankzij een subsidie van de Provincie Friesland voortvarend van start gegaan en heeft als eerste gemeente gebruik gemaakt van deze subsidie en een project afgerond.