De 16.000 elfstedenfietsers kunnen op Pinkstermaandag direct al gebruik maken van het nieuwe fietspad bij de McDonalds. De afgelopen weken is KWS Infra druk bezig geweest met het verbreden van het fietspad. Afgelopen woensdag is de asfaltdeklaag op het fietspad aangebracht. Uitvoerder Oene-Willem van der Woude van KWS Infra en wegenbeheerder Minne Schiphof van de gemeente Harlingen hebben beide belang dat het project op tijd klaar is, omdat ze beide op Pinkstermaandag de Elfstedentocht gaan fietsen.

Doorsteekje bij Koningsbrug ook gereed

Joris Kluitenberg, het rayonhoofd van Harlingen, is ook tevreden dat de werkzaamheden op tijd klaar zijn. Hij is vooral blij met het doorsteekje net voor de Koningsbrug. Veel elfstedenfietsers fietsen namelijk eerst over de landbouwweg en gaan pas later op het fietspad. Vorig jaar lagen hier stalen rijplaten in de middenberm, maar door het slechte weer waren deze glad. Daarom had hij wethouder Hendrik Sijtsma gevraagd om hier een goede doorsteek te maken. Deze is afgelopen dinsdag al gerealiseerd.

Onderdeel van project Trochfytsrûtes

Het verbreden van het fietspad bij de McDonalds is onderdeel van het provinciale project ‘Trochfytsrûtes’. Provincie Fryslân heeft een subsidie van €8 miljoen beschikbaar gesteld om gemeenten te stimuleren om ‘trochfietsrûtes’ versneld aan te leggen. Gemeente Harlingen is dankzij een subsidie van de Provincie Fryslân voortvarend van start gegaan en heeft als eerste gemeente daadwerkelijk gebruik gemaakt van deze subsidie en een project afgerond.