Sinds de afgelopen dagen heeft Omrin te maken met een forse toestroom van inwoners op haar milieustraten. Inmiddels leidt dit tot situaties die onverantwoord zijn. Om inwoners en de medewerkers van Omrin te beschermen, doet Omrin het verzoek om alleen naar de milieustraat te komen als dit echt noodzakelijk is. Als gevolg van de afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft Omrin de regels op haar tien milieustraten (Leeuwarden, Stiens, Damwâld, Buitenpost, Gorredijk, Heerenveen, Grou, Oosterwolde, Terschelling en Franeker) aangescherpt.

Vijf bezoekers per keer

Zo worden slechts vijf bezoekers tegelijkertijd toegelaten en dienen alle personen op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven, naast algemene maatregelen als thuis blijven bij (lichte) klachten en niezen in de ellenboog. Alle regels staan op www.omrin.nl/coronavirus. Helaas worden de regels onvoldoende in acht genomen, waardoor onveilige situaties ontstaan voor zowel inwoners als medewerkers. Ook is er sprake van toenemende ergernis van inwoners over de lange wachtrijen.

Wees terughoudend

Omrin vraagt inwoners om die reden terughoudend te zijn in het bezoeken van de milieustraat. Hoewel er begrip is dat mensen juist nu hun zolder of schuur opruimen of in hun tuin aan het werk gaan, wil Omrin in de eerste plaats de veiligheid op de milieustraat borgen. Omrin adviseert inwoners die hiertoe de mogelijkheid hebben, hun grof tuinafval tijdelijk in een hoek van de tuin op te slaan en hun grof huishoudelijk afval nog even op zolder of in de berging, schuur of garage te bewaren. Zo kan een bezoek aan de milieustraat worden uitgesteld. Inwoners voor wie dit onmogelijk is en bij wie onoverkomelijke problemen zouden ontstaan, kunnen op de milieustraat terecht. Met de inachtneming van dit verzoek kan Omrin haar milieustraten open en toegankelijk houden.