Wanneer het beëindigen van de relatie tussen ouders moeizaam verloopt krijgen veel kinderen later problemen op het gebied van school, emotionele stress en relaties. Ook is de kans op crimineel gedrag bij kinderen groter. Dit is voor de gemeente Harlingen reden om in te zetten op het goed uit elkaar gaan van ouders. De gemeente vindt het belangrijk dat gezinnen met kinderen goed uit elkaar gaan en de stem van het kind hierin centraal staat. Daarom wil de gemeente kwalitatief goede mediation promoten en bekostigen voor alle gezinnen met kinderen woonachtig in Harlingen.

 

Zo kunt u zich aanmelden 

Denkt u na over het beëindigen van uw relatie en kunt u hierbij hulp gebruiken om goed uit elkaar te gaan? Neem dan contact op met het gebiedsteam Harlingen  via 140517 of via gebiedsteam@harlingen.nl.


De pilot ‘Met elkaar uit elkaar’ loopt gedurende 2021 en is een initiatief van de gemeente in samenwerking met Foar Fryske Bern (het Friese actieplan zorg voor Jeugd).

 

Bekijk hieronder de folder over de pilot 'Met elkaar, uit elkaar'.