In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk restafval in Nederland drastisch zijn verminderd. De gemeente Harlingen wil graag de hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en de inwoners stimuleren om het afval zoveel mogelijk te scheiden, zo draagt zij bij aan de landelijke doelstellingen om in 2020 de hoeveelheid restafval per persoon te verminderen naar 100kg en minimaal 75% van het afval te laten scheiden. Daarom heeft de gemeente Tilburg University gevraagd om hierbij te helpen en een onderzoek uit te voeren hoe deze vermindering het beste plaats kan vinden en er beter afval gescheiden kan worden.

Op 30 oktober 2019 heeft de gemeente Harlingen besloten de proef tijdelijk uit te stellen om u als inwoner beter te informeren over dit onderzoek. De komende periode wordt de informatie op deze pagina verder aangevuld.