PvdA

Edwin Helvrich

 • Leraar aardrijkskunde en geschiedenis RSG Simon Vestdijk

Bartele Boersma

 • Trainee bij Woonconcept Westerbork via traineeprogramma Talent van het Noorden

Welmoed Konst

 • Docent Engels bij VariO Onderwijsgroep in Emmeloord
 • Jeugdleider Scouts Sint Michael en Lioba in Harlingen (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Begeleid Wonen Noordwest-Fryslân

Jaqueline Huizenga- van der Heide

 • HR medewerkster Astra Faam BV
 • Bestuurslid TOP gehandicapten vervoer (onbezoldigd)

Ron Leen

 • Penningmeester stg Federatie Sloeproeien Nederland
 • Penningmeester stg 8ste dag!
 • Penningmeester stg Nieuw Werk
 • Penningmeester stg Freonen fan Tryater

CDA

Hendrik Sijtsma  

 • Melkveehouderij (zelfstandige)     

Sietse Zoodsma    

 • Bewindvoerder bij BewindPlus Friesland (medevennoot)

Reynold Bontes

 • Adviseur zakelijke verzekeringen Assurantiebedrijf Froonacker van de Witte

Harlinger Belang

Jacob Saakstra  

 • Gepensioneerd

Ida Soolsma-Boomstra

 • Geen nevenfuncties

VVD

Gerrit-Jan de Vries  

 • Financieel Administratief medewerker bij Nesta Shipping
 • Zelfstandig ondernemer diverse financiële opdrachten
 • Bestuurslid Bedrijvenpark Oostpoort

Johan Anema

 • Senior Account bij Werff talent logistiek personeel te Heerenveen

Harlingen vooruit

Tjepke van der Pol

 • Eenmanszaak als arboverpleegkundige/adviseur
 • mede oprichter stichting Duore

Wad’n partij

Wim Wildeboer  

 • Gepensioneerd

Ton van der Plas  

 • Verpleegkundige II GGZ Fryslân

HOOP

Ankie Hoendervoogt

 • Bestuurslid ANBO (onbezoldigd)

Sibbele Kooistra

 • Gepensioneerd

ChristenUnie

Marga Chukwuemeka-Liefting

 • Algemeen Bestuurslid werkgroep Fairtrade (onbezoldigd)
 • Bestuursvoorzitter Stichting New generation.
   

Annnet Oving

 • FPA-Franeker
 • Bestuurslid Present NWF
 • Voorzitter Youth for Christ

Groenlinks

Antoinette Berkouwer

 • Voorzitter Stichting Kunstcollectief Harlingen