Met de geplande nieuwbouw van Wooncentrum Almenum ontstaat er in Harlingen een nieuwe straat. De gemeente was op zoek naar een originele en pakkende naam voor deze nieuwe straat. Daarom riep de gemeente inwoners op om een idee voor deze nieuwe straatnaam in te sturen. Dit is gedaan in de vorm van een prijsvraag in de Harlinger en Leeuwarder Courant. De prijs was eeuwige roem en een levensmiddelenpakket. Er waren maar liefst 116 inzendingen.

De jury, bestaande uit wethouder Erik de Groot, mevrouw Kwast (langst zittende bewoner van Almenum) en mevrouw Koster van de Bouwvereniging, heeft unaniem gekozen voor de nieuwe straatnaam. De nieuwe straat krijgt de naam ‘Sien van Hulstlaan’. Sien van Hulst, voluit Aafke Gesina van Hulst, heeft veel betekend voor Harlingen, en voor de gezondheidszorg in Nederland. Twee personen stuurden dit idee op naar de gemeente, mevrouw Blaauboer en meneer Claessens. Beiden konden helaas niet aanwezig zijn bij de onthulling en zullen hun prijs op een later moment in ontvangst nemen.

De nieuwe straatnaam werd afgelopen donderdag 8 september onthuld in het Woonzorgcentrum Almenum door wethouder Erik de Groot in het bijzijn van omwonenden, inwoners van het woonzorgcentrum en familie van mevrouw van Hulst. Ook stond er tijdens de onthulling een mooi portret van Sien van Hulst uit het Hannemahuis op het podium van de grote zaal.

In de tweeëntwintigste jaargang 2007 van het magazine ‘Oud Harlingen’, een uitgave van de Vereniging Oud Harlingen, stond het volgend: ‘Sien van Hulst: een afbeelding van haar is ingemetseld in de gang van het pand Noordijs 21. En omdat een vraag naar de gemeente toe, om deze fantastische vrouw met een straatnaam te eren nooit is gehonoreerd, heeft het laatste bestuur besloten om haar naam boven de ingangsdeur aan te brengen’.

Gelukkig heeft Sien van Hulst, de grondlegger en pionier van de wijkverpleging en het Groene Kruis in Nederland, uiteindelijk toch een eigen straat gekregen. Zo verdiend!