Door burgemeester Van Haersma Buma van Leeuwarden, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio, is een noodverordening vastgesteld en een aanwijzingsbesluit genomen vanwege de situatie rond het coronavirus. Met deze  maatregelen kunnen gemeenten optreden als bijvoorbeeld restaurant of cafés tegen de regel in toch open gaan. Er is een regionaal beleidsteam gevormd waarin de burgemeesters van alle gemeenten zitting hebben. Burgemeester Van Haersma Buma heeft de leiding van dit beleidsteam als voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân. Beide besluiten zijn hier te raadplegen.