Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen de enige Friese zeehavenstad. We hebben dan ook veel te danken aan dit prachtige natuurgebied. Helaas schuilt in schoonheid ook een grote kwetsbaarheid. Klimaatverandering, een stijgende zeespiegel, de energietransitie, demografische en technologische ontwikkelingen hebben invloed op de ontwikkeling van het Waddengebied.

Consultatie

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt een consultatie om iedereen te informeren en belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om te reageren op de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050. Reageren kan via >> https://bit.ly/39Dv2r2