Beweegvriendelijke ruimte Plan Zuid

Het komende jaar wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting Plan Zuid fase 3. Daarbij wil de gemeente Harlingen ook invulling geven aan de wens om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten. Een plek waar jong én oud kan bewegen, ontspannen en ontmoeten. Hiervoor is het braakliggende terrein op de hoek van de Wilhelminastraat met de Marijkestraat gekozen als beoogde locatie. Het idee is om dit terrein in te richten met kleine heuvels, bomen, bosplantsoen en enkele beweeg- en sportvoorzieningen. Inmiddels is er een voorlopig ontwerp opgesteld.Dit voorlopige ontwerp kunt u onderaan deze pagina downloaden als PDF. Wilt u reageren op dit plan dan kunt u contact opnemen met de heer G. Hylkema, te bereiken via telefoonnummer 0517-492222 of per mail via g.hylkema@harlingen.nl

Herinrichting Plan Zuid fase 3

Dit project omvat in grote lijnen de herinrichting van de Wilhelminastraat, Margrietstraat, Bernhardstraat en Julianastraat in Harlingen. Deze werkzaamheden worden in combinatie uitgevoerd met twee woningbouwplannen van De Bouwvereniging. De Bouwvereniging gaat in de Margrietstraat en Wilhelminastraat 126 verouderde duplexwoningen slopen en hier 92 nieuwe sociale huurwoningen en appartementen bouwen. Daarnaast gaat de Bouwvereniging op de groenstrook tussen de RSG Simon Vestdijkschool en het spoor 26 zorgappartementen realiseren. Bij beide projecten wordt het openbaar gebied ook aangepakt. Tussen de nieuwe woningen aan de Margrietstraat en Wilhelminastraat komt een openbare groenstrook welke deels als wadi ingericht wordt. Daarnaast heeft de RSG Simon Vestdijkschool (aan de Julianastraat) in samenwerking met de gemeente een ontwerp gemaakt om het plein en het openbaar gebied rondom de school op te waarderen. In alle genoemde straten wordt de bestaande gemengde riolering te vervangen door een gescheiden rioolstelsel.

Stedenbouwkundig inrichtingsontwerp plein RSG en Julianastraat

Dit is het stedenbouwkundige inrichtingsontwerp voor het plein van de RSG Simon Vestdijkschool en de Julianastraat. In 2019 heeft de gemeente Harlingen dit ontwerp opgesteld in samenwerking met de RSG Simon Vestdijkschool en de diverse belanghebbende bewoners in Plan Zuid. Het resultaat betreft een gewenst eindbeeld en dient door zowel de gemeente Harlingen als de  RSG Simon Vestdijkschool nader uitgewerkt te worden. De gemeente Harlingen heeft inmiddels de eerste stappen gezet.Zo wordt binnen het project voor de herinrichting Plan Zuid fase 3 het openbare gebied van de Julianastraat aangepakt en ingericht volgens het stedenbouwkundig inrichtingsontwerp.

Planning

In 2022 zullen de Margrietstraat, Bernhardstraat en Wilhelminastraat woonrijp gemaakt worden. Er wordt gestart met de Margrietstraat. Hierna de Bernhardstraat en als laatst wordt de Wilhelminastraat aangepakt vanuit zuidelijke richting naar het spoor. Het stukje Julianastraat (ter plaatse van het politiebureau) zal definitief bestraat worden wanneer de 24 rug aan rug woningen op de Stationslocatie gereed zijn.

Vragen?

Voor vragen over dit project kunt u terecht via mail g.hylkema@harlingen.nl of telefonisch via 0517-492273.

Heeft deze informatie u geholpen?