Op dinsdag 9 mei deden leerlingen uit groep 7/8ers van alle basisscholen uit gemeente Harlingen het praktisch verkeersexamen. Met de verkeerslessen en het praktisch verkeersexamen laat de gemeente zien dat zij zich inzet voor veilige wegen. Tijdens het praktisch verkeersexamen worden de leerlingen getoetst op hun verkeerskennis en -vaardigheden. Zo moeten zij bijvoorbeeld laten zien dat ze veilig kunnen oversteken en dat ze de verkeersregels begrijpen.

Wethouder Hendrik Sijtsma is trots op de inzet van de leerlingen en de gemeente op het gebied van verkeersveiligheid. Hij benadrukt dan ook het belang van de verkeerslessen en het praktisch verkeersexamen: "We hebben in Harlingen de verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Met de verkeerslessen en dit afsluitende examen laten de leerlingen zien dat ze zich veilig door het verkeer kunnen bewegen."

Door het afleggen van het praktisch verkeersexamen leren de leerlingen niet alleen hoe ze zich veilig door het verkeer kunnen bewegen, maar leren zij ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag in het verkeer. Zo draagt het praktisch verkeersexamen bij aan een veilige verkeersomgeving voor alle weggebruikers in Harlingen.

Foto door: Joachim de Ruijter