U hebt op 17 oktober 2019 aan de inwoners van de gemeente Harlingen een brief gestuurd met bovengenoemd onderwerp.
Naar aanleiding van deze brief willen wij u graag de volgende vragen stellen:

1) Voor welk probleem geeft dit onderzoek nu eigenlijk een oplossing? Scheiding wordt genoemd als oplossing voor het verminderen van de hoeveelheid restafval. Hoe is het mogelijk, dat een andere verdeling leidt tot VERMINDERING van de totale hoeveelheid? Is het niet zo, dat scheiding slechts nieuwe inzichten geeft over een effectievere of efficiëntere VERWERKING van de reeds aanwezige hoop afval?
2) Als dat zo is, is nadenken over verdergaande scheiding zinvol. Is daar echter een voor de privacy van burgers zo’n ingrijpend onderzoek nodig? Waarom niet ons licht opgestoken bij gemeentes, die ervaring hebben met verdere splitsing van huisafval, waar niet alleen gewenste, maar ook ongewenste effecten op tafel kunnen komen, zoals de kans op een toename van zwerfvuil en/of illegale dumping. Is dat ook niet goedkoper? Overigens, wat kost het en wie betaalt?
3) Of is de werkelijke reden van dit onderzoek, dat dit college voorsorteert op een meer persoonlijke/individuele prijzenbeschikking voor het ophalen van huishoudelijk afval? Als dat zo is, zet dit dan op de politieke agenda en leg uit aan de burger waarom de gemeente achter de voordeur van haar burgers wil kijken met dit onderzoek en zich vergaand met de privacy van haar burgers wil bemoeien.
4) In dit verband is onze vraag of het college de huidige wetgeving op de privacy niet overtreedt. Burgers kunnen, zoals in de brief vermeld, bezwaar maken en hun toestemming (op een moeizame manier) niet verlenen. Stelt de huidige wetgeving
niet, dat de gemeente juist actief om TOESTEMMING moet vragen? Zo ja, pleegt de gemeente in deze dan een onrechtmatige daad?
5) Een onderzoek samen met de Omrin. Bij ons en bij vele burgers heerst er wantrouwen ten opzichte van de Omrin. Wij geloven, gezien de ervaringen met de Omrin, dat het algemeen belang van de burgers van Harlingen bij dit bedrijf niet in goede handen is. Waarom zouden we dan aan dit onderzoek meedoen? Is het niet veel logischer de samenwerking met hen te verminderen/af te bouwen en te bezien voor welke activiteiten er (concurrerende) alternatieven liggen?

Zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Fractie Harlinger Belang.

Antwoord op raadsvragen Harlinger Belang inzake onderzoek verminderen huishoudelijk afval