We willen graag de geldende regels voor horecazaken in herinnering brengen. Op grond van de noodverordening is het verboden om eet-en drinkgelegenheden geopend te houden. Afhalen en bezorgen is echter wel toegestaan. Hieronder geven wij uitleg over de regelgeving en welke maatregelen u moet nemen indien u open wilt blijven. 

Wat zijn eet-en drinkgelegenheden?

Eet- en drinkgelegenheden zijn inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten. Dit geldt dus voor alle gelegenheden waar ter plaatse gekochte spijzen en dranken genuttigd kunnen worden. Dit betekent dat bijvoorbeeld eetgelegenheden in warenhuizen of supermarkten gesloten moeten worden. 

Hoe zit het met hotelgasten?

Een uitzondering is gemaakt voor hotelgasten. Zij mogen wel gebruik maken van de eet-en drinkgelegenheden die aanwezig zijn in het hotel. Het aanbieden van eten op een kamer, zonder dat er sprake is van overnachtende hotelgasten, is in strijd met de verordening. Hotelgasten dienen zich wel te houden aan de aanvullende regels, dus ook voor hun geldt: afstand houden en geen samenkomsten.  

Afhaal- en bezorgfunctie

Een eet- en drinkgelegenheid mag wel geopend zijn als er uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van eten of drinken voor gebruik elders dan ter plaatse. De horeca mag dus wel geopend zijn voor afhalen en bezorgen. Hierbij moeten echter wel de andere regels uit de noodverordening worden opgevolgd, zowel door de ondernemer als de bezoekers. De ondernemer is er voor verantwoordelijk dat de bezoekers ook de regels opvolgen.

Welke regels gelden voor afhalen?

  • Ook bij afhalen moet er een afstand van 1,5 meter in acht worden genomen. Dit geldt voor zowel de ondernemer als de bezoeker. De ondernemer is verplicht om maatregelen te nemen zodat bezoekers zich hieraan houden. Bijvoorbeeld door een deurbeleid. 
  • Neem de hygiëneregels in acht. Zoals contactloze betaling en de mogelijkheid om de handen te desinfecteren.  
  • De duur van het verblijf moet zoveel mogelijk beperkt worden. Dit betekent dat gasten naar binnen mogen om te bestellen en het eten vervolgens mee te nemen. Dit allemaal binnen een zo kort mogelijke tijdsduur.  
  • Eten en drinken mag niet ter plekke worden genuttigd. Dit geldt voor binnen maar ook voor buiten. Gasten mogen dus niet op het terras plaats nemen, ook niet als er anderhalve meter afstand wordt gehouden! Indien de aantrekkingskracht van het terras te groot is voor gasten dan is het nodig om het terras op te ruimen, af te sluiten of het op een andere manier onmogelijk te maken voor gasten om plaats te nemen. 

Verantwoordelijkheid ondernemer

Wij begrijpen dat het wellicht lastig kan zijn om er voor te zorgen dat bezoekers zich aan alle geldende regels houden. Echter is het op grond van de noodverordening wel de verantwoordelijkheid van de ondernemer dat iedereen die zich in zijn inrichting bevindt zich ook aan de geldende regels houdt. 

Handhaving

Er moet streng worden gecontroleerd op het naleven van de regelgeving. Dit wordt onder andere gedaan door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de politie. U bent verplicht om de aanwijzingen van hen op te volgen. Ook zijn zij bevoegd om strafrechtelijk of bestuursrechtelijk op te treden tegen een overtreding van de noodverordening. Dit kan betekenen dat als u de regelgeving niet naleeft u een boete ontvangt of dat de inrichting wordt gesloten. Dit doen wij natuurlijk liever niet. Wij gaan er daarom vanuit dat u de huidige regelgeving naleeft.

Indien u vragen heeft over de regelgeving, of weet u niet precies hoe u bepaalde maatregelen kunt nemen, neem dan contact op met gemeente Harlingen. Wij denken graag met u mee.