De subsidieregelingen voor de stimulering van innovaties zijn op 8 oktober open gegaan.

Ze vormen een onderdeel van het herstelmaatregelenpakket van provincie Fryslân, Lok op 1: No en Moarn. Subsidie in het kader van de innovatiematrix is tot en met 6 november 2020 aan te vragen. Voor de overige regelingen duurt de aanvraagperiode tot en met 1 februari 2021. Bekijk de flyer.