Maandag 30 maart 2020 starten de rioolconstructiewerkzaamheden in de Oude Trekweg en de Vaartweg. De werkzaamhedenzullen ongeveer tot half juni 2020 duren. Er wordt gestart aan de zijde van de Oude Trekweg en vanaf daar richting de kruising Kanaalweg-Vaartweg gewerkt. Tijdens de werkzaamheden zullen de straten waar de werkzaamheden uitgevoerd worden gestremd zijn voor al het doorgaande verkeer.