Om te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Raakt u uw stempas kwijt, vraag dan persoonlijk een vervangende stempas aan. Dit kan op het gemeentehuis van Harlingen bij het team Klantcontactcentrum (Groenlandsvaarder) tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 tot 17.00 uur. Vindt u alsnog uw “oude” stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Geldig identiteitsbewijs

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. U bent verplicht deze te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Vervroegd stemmen

Als u zich kwetsbaar voelt, vanwege uw gezondheid, heeft u de mogelijkheid om op maandag 14 maart 2022 of dinsdag 15 maart 2022 in de hiervoor aangewezen stembureaus, eerder uw stem uit te brengen.

Gezondheidscheck

U heeft thuis informatie ontvangen over de gezondheidscheck. Voldoet u niet aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf niet gaan stemmen, maar kunt u wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen.Voldoet u wel aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf gaan stemmen. Volg dan de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op. Kunt u de geldende regels voor het betreden van het stemlokaal niet opvolgen, dan kan de toegang u worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten.U heeft dan niet uw stem uitgebracht. Als u het stemlokaal wilt binnengaan, bent u verplicht een mondkapje te dragen.