Vanaf maandag 22 augustus tot en met vrijdag 2 december 2022 is de P.J. Troelstrastraat afgesloten in verband met riool en herbestratingswerkzaamheden.Er wordt gefaseerd gewerkt. Eerst het deel tussen Oosterparkweg-Domela Nieuwenhuisstraat en later het deel tussen Oosterparkweg en Vierkantsdijk.