In gemeente Harlingen zijn er zo’n 528 rijksmonumenten. Eigenaren van een woonhuismonument kunnen subsidie aanvragen voor instandhouding bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De subsidie is bedoeld voor werkzaamheden die nodig zijn om het monument voor verval te behoeden.

Subsidie aanvragen

Jaarlijks kunnen eigenaren van een woonhuismonument tussen 1 maart en 30 april de subsidie aanvragen via het portaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt de subsidieaanvraag. Ga hiervoor naar de website van RCE(externe link).

Stappenplan aanvraag woonhuissubsidie