De inval van Rusland in Oekraïne duurt nog steeds voort en er zijn nog steeds veel mensen op de vlucht. Alle gemeenten in Nederland worden verzocht een aantal Oekraïense vluchtelingen naar rato op te vangen. In Harlingen worden al zo’n 80 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De eerste vluchtelingen in Harlingen werden opgevangen in de Maritieme Academie. Deze opvang is inmiddels weer gesloten. Wij willen nu, naast de bestaande opvang aan de Nieuwstraat, een vervangende locatie openen en hebben daarvoor in samenwerking met De Bouwvereniging de panden Klaverbladstraat 3, 5, 7, Weverstraat 5, 7 en Kerkpoortstraat 29, 31 in beeld. Het gaat om tijdelijke opvang.

De eerste groep vluchtelingen heeft zich hier in Harlingen overigens al goed kunnen vestigen. De meeste volwassenen hebben inmiddels werk en de kinderen gaan naar school en doen al mee aan diverse activiteiten. Vanuit de gemeente en door diverse vrijwilligers worden deze mensen begeleid.  

De genoemde panden willen we de komende tijd gereed maken voor bewoning zodat ze geschikt zijn als kleinschalige opvanglocatie. In de panden kunnen gezamenlijk zo’n 40-50 vluchtelingen (vermoedelijk gezinnen en vrouwen met kinderen) worden opgevangen. De komende weken wordt hard gewerkt om de panden in te richten en klaar te maken voor bewoning. Mogelijk kunt u hier enige overlast door ervaren.

En dan?

Onze prioriteit als gemeente ligt nu eerst bij het klaarmaken van de opvanglocatie. We willen in september een inloopmoment organiseren voor buurtbewoners om meer informatie te verstrekken over de verwachte gang van zaken. Hierover zullen we u informeren. 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met opvang@harlingen.nl.