Over 2020 kan er niet meer een aanvraag ingediend worden. Over 2021 kan er tot 1 maart 2022 een aanvraag ingediend worden.

De gemeente Harlingen helpt dorps- en buurthuizen, culturele en maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties jeugd om in en na coronatijd te blijven bestaan. Via de ‘Tijdelijke Subsidieregeling Coronafonds’ kan er een aanvraag voor een bijdrage worden ingediend. Door te voorkomen dat de instellingen in hun voortbestaan worden bedreigd, zorgt de gemeente ervoor dat deze belangrijke culturele infrastructuur in de gemeente overeind blijft.

Fonds is voor dorps- en buurthuizen, culturele en maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisatie jeugd

De problemen waar tegenaan gelopen wordt zijn inkomsten die wegvallen, extra uitgaven en/of onvoldoende compensatie uit andere Rijks- of provinciale regelingen. Gemeenten hebben budget vanuit de rijksoverheid ontvangen om culturele instellingen en -organisaties te compenseren. In geval van tekort door corona kunnen organisaties over 2021 een aanvraag indienen voor 1 maart 2022. Via de tijdelijke regeling is in totaal € 200.000,- beschikbaar.  Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden.