Geachte bewoners van Byniastate, 
Wij nodigen u graag uit om mee te denken over het wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate. U bent welkom op dinsdag 10 december 2019, vanaf 16.30 uur in De Batting 
(Achlumerdijk 2 in Harlingen). In deze brief lichten we toe waar we het met u over willen hebben en hoe het programma van de bijeenkomst eruit ziet. 

Wandelpad Westerzeedijk-Byniastate 

Uit het Open Planproces Westerzeedijk in 2018 bleek dat een wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate een grote wens is bij veel Harlingers. Dit idee is daarom opgenomen als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. Op 4 juli 2019 hebben wij de voorkeursroute voor het wandelpad gepresenteerd. De reacties op deze route waren divers. Een deel van de aanwezigen is enthousiast over het wandelpad en de impressies. Een ander deel is kritisch over de route en uit zorgen over onder meer het uitzicht vanuit de woningen dichtbij het pad, mogelijke overlast, privacy en de rust in de wijk. Een aantal bewoners heeft ook alternatieve routes voorgesteld. 

Als vervolg op deze bijeenkomst zijn we op locatie met aanwonenden in gesprek gegaan over hun zorgen over het wandelpad. Afgesproken is dat we twee alternatieve routes onderzoeken voordat we verder gaan met de uitwerking van het wandelpad (zie de kaart op de volgende pagina). Dit zijn behalve de voorkeursroute (blauwe route) een route in het verlengde van De Standvastigheid (paarse route) en een route in het verlengde van de speeltuin Byniastate (gele route). 

Bijeenkomst 

Tijdens de bijeenkomst blikken we terug op het voorgaande proces, lichten we de verschillende alternatieven toe en laten we zien hoe het vervolg eruit ziet. Hierna is er gelegenheid voor aanwezigen om te reageren op de verschillende routes. Het programma is als volgt: 

  • 16.15 uur: inloop 
  • 16.30 uur: opening door wethouder Kuiken en presentatie door gemeente Harlingen 17.00 uur: ruimte voor reacties en discussie 
  • 17.45 uur: afsluiting 

Vervolg 

Na de bijeenkomst kiest het college van B&W voor een definitieve route. Als het college hierover heeft besloten, wordt de route voor het pad ontworpen. 

uitnodiging byniastate 10 december 2019