In verband met een technische storing is de zitting van het centrale stembureau verplaatst naar het 't Vierkant. De openbare zitting van het stembureau zal om 10.15 uur plaatsvinden.

Vrijdag 4 februari 2022 zal de voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente  bekendmaken, ingevolge van artikel 12 van het Kiesbesluit, dat dit bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10.15 uur, in 't Vierkant, in een openbare zitting zal beslissen over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Vanwege de coronamaatregelen kunt u de zitting van het Centraal Stembureau alleen volgen via www.harlingen.nl/verkiezingen