Als gedragswetenschapper zet je jouw kennis en kwaliteiten in ter ondersteuning van de sociaal werkers. Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) en ondersteunt hen bij het analyseren van hun casuïstiek en denkt mee over de vervolgstappen die zij kunnen zetten, zowel individueel als in teamverband. Je adviseert de sociaal werkers met name bij het nemen van kernbeslissingen (beslissingen die ernstig ingrijpen in het leven van gezinnen en jongeren), het uitvoeren van risicotaxaties, het wel/niet doen van een raadsmelding en het duiden van gedrag. Daarnaast ondersteun je bij het afwegen van beschermende- en risicofactoren voor het onbedreigd opgroeien van kinderen en jongeren. Ook heb je een taak in de deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht voor de sociaal werkers. Bekijk de gehele vacature hieronder.