Hierbij een overzicht van de veel gestelde vragen met antwoorden over de crisisnoodopvang op een riviercruiseschip in Harlingen.

Wat is crisisnoodopvang?

Crisisnoodopvang is de opvang van vluchtelingen voor een korte periode. Deze opvang wordt georganiseerd door de Veiligheidsregio Fryslân. Daarna stromen de vluchtelingen door naar de reguliere opvang elders in Nederland.

Waarom is deze tijdelijke opvang nodig?

Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de stroom vluchtelingen niet aan. Met het bieden van crisisnoodopvang wordt voorkomen dat mensen buiten moeten slapen of in bussen rondrijden. Het Rijk stelt geld beschikbaar om de gemaakte kosten te vergoeden.

Waarom nu juist in Harlingen?

Burgemeester en wethouders van Harlingen vinden het hun taak en plicht om een bijdrage te leveren aan de veilige en humane opvang van vluchtelingen. Burgemeester Ina Sjerps: “We leven in onrustige tijden waarbij mensen wereldwijd door oorlogen en onderdrukking op de vlucht slaan. Als gemeente Harlingen nemen we nu onze verantwoordelijkheid en leveren we een bijdrage om de opvang in Ter Apel te ontlasten. We zijn echter een kleine gemeente en hebben daarom duidelijke afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio Fryslân en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers). Deze houden in dat de kosten voor de opvang door het Rijk worden gedragen en dat de Veiligheidsregio en het COA zorgen voor beveiliging, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding van de vluchtelingen. Er wordt actief ingezet op het bieden van sport, spel, activiteiten en dagbesteding.”

Waar komt het opvangcentrum?

In overleg met Port of Harlingen (havenbedrijf) en de Veiligheidsregio Fryslân is besloten om het riviercruiseschip nabij de visveiling aan de sportvissteiger te leggen (naast de camperplekken). Deze locatie is goed beveilig- en bereikbaar. Het schip ligt hier op een rustige plek afgemeerd maar de stad ligt wel op loopafstand.

Hoeveel vluchtelingen komen er in de gemeente?

Het schip heeft plek voor 170 vluchtelingen.

Waar komen de vluchtelingen vandaan?

Crisisnoodopvang is de opvang van vluchtelingen voor een korte periode en vormt een overloop van Ter Apel. Daarna stromen de vluchtelingen door naar de reguliere opvang elders in Nederland. Er kan dus sprake zijn van vluchtelingen uit diverse landen.

Hoe lang blijven de vluchtelingen in de gemeente?

De locatie blijft tot 1 mei 2023 in Harlingen open.

Welke voorzieningen zijn er voor de vluchtelingen?

In de opvang krijgen zij een slaapplaats in de beschikbare hutten. Daarnaast krijgen de vluchtelingen eten, drinken en verzorgingsartikelen. Ook organiseert de Veiligheidsregio Fryslân samen met diverse partijen activiteiten zodat de mensen wat te doen hebben.

Blijven asielzoekers in de opvang?

De vluchtelingen in de opvang zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij dienen zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van derden te respecteren. Wanneer de vluchtelingen op locatie komen worden ze gewezen op de geldende huisregels.

Hoe is de veiligheid opvanglocatie geborgd?

De opvanglocatie is vrij toegankelijk voor de vluchtelingen. Zij krijgen op locatie informatie over wat de regels en de gewoonten in de opvanglocatie en omgeving zijn. Men is vrij om de opvanglocatie te verlaten. Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig op de locatie

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?

Er zijn voldoende toezichthouders aanwezig. Zowel dag als nacht is er beveiliging op locatie aanwezig. De beveiliging zal ook de directe omgeving in de gaten houden. De politie is daarnaast betrokken en blijft aangehaakt. Mochten er op en om de opvanglocatie signalen zijn van onveiligheid, dan zullen de toezichthouders dat aan de politie doorgeven.

De steiger kan wel eens onder water lopen bij hevige storm en hoog water. Wat dan?

De gemeente is zich hiervan bewust. 1 of 2 keer per jaar zou dit mogelijk kunnen gebeuren. De steiger staat dan een paar uur onder water. We zien dit tijdig aankomen en kunnen dan eventueel maatregelen nemen. Verder zal er een veiligheidsplan worden opgesteld waarin ook op dit aspect zal worden ingegaan.

Er bestaat een kans dat vluchtelingen in het water vallen?

Op de steiger zullen goede voorzieningen worden getroffen om dit te voorkomen. Er zullen hekken langs de waterkant worden geplaatst. Mocht er toch iets gebeuren dan zullen de benodigde reddingsmiddelen aanwezig zijn. Verder is er dag en nacht toezicht.

Kunnen wij als inwoners van Harlingen naar de opvanglocatie komen om te helpen?

Nee, de opvanglocatie alleen toegankelijk voor medewerkers en vluchtelingen. Het schip is hun huis, daar zijn geen andere mensen zomaar welkom. We hopen dat vrijwilligers en maatschappelijke organisaties met de gemeente en de VRF de handen uit de mouwen willen steken om hier een succes van te maken. Bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten, die kunnen alleen niet altijd op de boot.

Ik heb een vraag over de opvang van de vluchtelingen.  Waar kan ik terecht?

Voor het laatste nieuws kijkt u op www.harlingen.nl/crisisnoodopvang  Daarnaast kunt u uw vraag e-mailen naar de Veiligheidsregio Fryslân cnoharlingen@vrfryslan.nl. Alleen in dringende gevallen zoals overlast neemt u contact op met de Veiligheidsregio Fryslân 088-2299062 (24/7).