Sinds 1 januari 2023 zijn de parkeerregels in gemeente Harlingen veranderd. Om antwoord te geven op alle vragen hebben we een veel gestelde vragenlijst met antwoorden gemaakt.

 

1. Waarom zijn de parkeerregels veranderd?

Het gewijzigde parkeerbeleid is een samenhang van maatregelen en wensen voor iedere gebruiker.
Sinds 2021 is gemeente Harlingen verantwoordelijk voor de langparkeerterreinen, de parkeergarage Waddenpromenade en het parkeerterrein voor de Bruine Vloot. We maken hierin een verdeling tussen lang parkeren en kort parkeren in de stad. Het was noodzakelijk om de tarieven op elkaar af te stemmen om lang parkeren te stimuleren op P1/P2/P3 (voorheen de parkeerterreinen ‘Tsjerk Hiddes’). We zien nog vaak dat bezoekers van eilanden lang parkeren op ongewenste plekken.

Ook hebben we te maken met een wijziging in wet- en regelgeving en zijn er keuzes gemaakt voor een goede bedrijfsvoering. Dit heeft voordelen maar ook nadelen, dat begrijpen we. In het parkeerbeleid is rekening gehouden met alle gebruikers.

2. Waarom is er geen maximale parkeerduur meer?

Vanwege regelgeving mogen we niet langer een maximale parkeerduur hanteren. De parkeerder moet altijd de kans krijgen om zijn parkeergeld te kunnen betalen. Hierdoor is het mogelijk om altijd te parkeren in Harlingen.De reden voor het instellen van een maximale parkeerduur was om lang parkeren tegen te gaan. Met het verdwijnen van de maximale parkeerduur is het aantrekkelijk geworden voor bijvoorbeeld eiland bezoekers om te parkeren in de stad. Hiervoor hebben we een oplossing gevonden om vanaf een bepaalde parkeerduur het tarief te verhogen.

3. Hoe werken de gewijzigde tarieven?

In principe zijn de tarieven gelijk gebleven in combinatie met de parkeerduur van voorheen. Doordat de parkeerduur niet meer van toepassing is hanteren we daarna een duurder uurtarief tot een maximum dagtarief. Voor de Voorstraat betekent dit het volgende:

Parkeertijd

Tarief

1e vier uur
(Bijv: van 9.00u tot 13.00u)

>€ 1,10 per uur

>Na 4 uur

€ 2 per uur

Maximum dagtarief

€ 15

Parkeer je van 9.00u tot 17.00u? Dan betaal je in totaal € 12,40
Voor de eerste 4 uren: € 4,40
Voor de overige uren 4 uren: € 8

De genoemde tarieven vormen een prikkel voor langparkeerders om te gaan parkeren op de langparkeerterreinen waar het tarief € 7,25 per dag is.

4. Wat zijn de betaaltijden voor het parkeren?

In heel Harlingen betaal je parkeergeld van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur met uitzondering van het parkeren op de Waddenpromenade en het parkeren voor camperparkeerplaatsen op de Nieuwe Vissershaven.

5. Waarom zijn de betaaltijden verlengd tot 20.00 uur?

Bewoners van met name de binnenstad ervaren een hoge parkeerdruk en hebben hierdoor moeite om ’s avonds een parkeerplek te vinden. Om dit te verbeteren zijn de betaaltijden verlengd. Ook hier speelt het lang parkeren en het tarief een rol in.

6. Hoe werkt de dagkaart?

De dagkaart schaf je aan bij de parkeerautomaat. Deze is geldig van 9.00 tot 20.00 uur. Het is mogelijk om meerdere dagkaarten aan te schaffen. Wanneer je bijvoorbeeld om 15.00 uur een dagkaart koopt tot 20.00 uur betaal je niet het volledige bedrag, maar wordt dit verrekend en betaal je alleen voor de vijf uren die je geparkeerd staat. Via het mobiel parkeren is het niet mogelijk om vooraf een dagkaart aan te schaffen. De apps hanteren een maximum dagtarief

7.  Zijn de ‘oude’ dagkaarten nog geldig?

De ‘oude’ fysieke dagkaarten (kraskaarten) kunnen nog gebruikt worden tot 1 mei 2023.

8. Waarom gelden deze wijzigingen ook in het vignetgebied?

Het doel van het parkeerbeleid is een overzichtelijk en simpel parkeersysteem. Hiervoor hanteren we dezelfde betaaldagen- en tijden in de gehele gemeente (uitgezonderd het lang parkeren). De komende jaren kijken we hoe we dit verder kunnen door ontwikkelen. Daarnaast willen we met wijzigingen in de binnenstad er niet voor zorgen dat de overlast zich verplaatst naar het vignetgebied.

9. Bezoekersvergunning: waarom krijgen we 20 bezoekersuren?

Met het uitbreiden van de betaaltijden hebben we het aantal uren waarmee bewoners hun bezoek kunnen laten parkeren (met een bezoekersvergunning) uitgebreid van 16 naar 20 uur per week.

10. Hoe gaan we om met het parkeren tot de nieuwe parkeerautomaten?

Op dit moment werken de parkeerautomaten nog niet met de nieuwe parkeerregels. Hierdoor is het niet mogelijk om een dagkaart aan te schaffen of te betalen na 17.00 uur. Halverwege maart is dit probleem opgelost. We vragen u om begrip en geduld. Let goed op dat je tijdig jouw mobiele app of bezoekersrecht stopzet.

11. Wijziging nachtelijk parkeerverbod

Het parkeerverbod tussen 00.00 en 6.00 uur op de Spoortstraat, Nieuwe Willemshaven en Nieuwe Vissershaven is vervallen. Hier kun je nu tegen betaling de gehele dag parkeren.

12. Waar is het parkeren gratis?

Op het parkeerterrein aan de Westerzeedijk kun je gratis parkeren van 08.00 tot 00.00 uur.
Let op! Tussen 00.00 u en 08.00 u is parkeren hier verboden.


Op zondag kun je gratis parkeren, met uitzondering van de Waddenpromenade en de Nieuwe Vissershaven (camperparkeerplaatsen).