Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen met antwoorden over de crisisnoodopvang op riviercruiseschip in Harlingen.

Wat is crisisnoodopvang?

Crisisnoodopvang is de opvang van vluchtelingen voor een korte periode. Deze opvang wordt georganiseerd door de Veiligheidsregio Fryslân. Daarna stromen de vluchtelingen door naar de algemene opvang op andere plekken in Nederland.

Waarom is deze tijdelijke opvang nodig?

Er is een groot tekort aan opvangplekken voor nieuwe vluchtelingen in Nederland. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol en kan de mensen geen fatsoenlijke verblijf- en slaapplaats meer bieden. De overheid heeft daarom aan gemeenten gevraagd extra tijdelijke opvanglocaties voor vluchtelingen te regelen. Het Rijk stelt hiervoor geld beschikbaar.

Waarom nu juist in Harlingen?

De burgemeester en wethouders van Harlingen vinden het hun taak en plicht om een bijdrage te leveren aan de veilige en menselijke opvang van vluchtelingen. Burgemeester Ina Sjerps: “We leven in onrustige tijden waarbij mensen wereldwijd door oorlogen en onderdrukking op de vlucht slaan. Als gemeente Harlingen nemen we nu onze verantwoordelijkheid en leveren we een bijdrage om de opvang in Ter Apel te ontlasten. We zijn echter een kleine gemeente en hebben daarom duidelijke afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio Fryslân en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers). Deze houden in dat de kosten voor de opvang door het Rijk worden gedragen en dat de Veiligheidsregio en het COA zorgen voor beveiliging, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding van de vluchtelingen. Er wordt actief ingezet op het bieden van sport, spel, activiteiten en dagbesteding.”

Waar is het opvangcentrum?

In overleg met Port of Harlingen (havenbedrijf) en de Veiligheidsregio Fryslân is besloten om een riviercruiseschip aan de sportvissteiger te leggen als tijdelijke opvang. Deze locatie is goed beveilig- en bereikbaar. Het schip ligt hier op een rustige plek afgemeerd, met de stad op loopafstand.

Hoeveel vluchtelingen komen er in de gemeente?

Het schip heeft plek voor maximaal 170 vluchtelingen, mannen en vrouwen. Op dit moment zijn er 157 vluchtelingen op het schip aanwezig. Er verblijven geen gezinnen met (kleine) kinderen.

Waar komen de vluchtelingen vandaan?

Crisisnoodopvang is de opvang van vluchtelingen voor een korte periode. Op deze manier wordt het opvangcentrum in Ter Apel minder belast. Daarna stromen de vluchtelingen door naar de algemene opvang in de rest van Nederland. Er is sprake van vluchtelingen uit diverse landen.

Hoe lang blijven de vluchtelingen in de gemeente?

De locatie blijft tot 1 mei 2023 in Harlingen open.

Welke voorzieningen zijn er voor de vluchtelingen?

In de opvang krijgen zij een slaapplaats in de beschikbare hutten. Daarnaast krijgen de vluchtelingen eten, drinken en verzorgingsartikelen. Ook organiseert de Veiligheidsregio Fryslân samen met verschillende partijen activiteiten zodat de mensen wat te doen hebben.

Blijven asielzoekers in de opvang?

De vluchtelingen in de opvang zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij dienen zich natuurlijk wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van anderen te respecteren. Wanneer de vluchtelingen op locatie komen, worden ze gewezen op de geldende huisregels.

Hoe is de veiligheid van de opvanglocatie geborgd?

De opvanglocatie is vrij toegankelijk voor de vluchtelingen. Zij krijgen op de informatie over wat de regels en de gewoonten in de opvanglocatie en omgeving zijn. Men is vrij om de opvanglocatie te verlaten. Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig.

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?

Er zijn voldoende bewakers aanwezig. Zowel dag als nacht is er beveiliging op locatie aanwezig. De beveiliging houdt ook de directe omgeving in de gaten. De politie is daarnaast betrokken en blijft dat ook. Mochten er op en om de opvanglocatie tekenen zijn van onveiligheid, dan geven de bewakers dat aan de politie door.

De steiger kan wel eens onder water lopen bij hevige storm en hoog water. Wat dan?

De gemeente is zich hiervan bewust. Eén of twee keer per jaar zou dit mogelijk kunnen gebeuren. De steiger staat dan een paar uur onder water. We zien dit op tijd aankomen en ondernemen wanneer nodig op tijd stappen. Verder is er een veiligheidsplan opgesteld waarin ook dit onderdeel wordt meegenomen.

Er bestaat een kans dat vluchtelingen in het water vallen?

Op de steiger zijn voorzieningen getroffen dit te voorkomen; zoals hekken langs de waterkant. Mocht er toch iets gebeuren, dan zijn de benodigde reddingsmiddelen aanwezig. Verder is er dag en nacht toezicht.

Kunnen wij als inwoners van Harlingen naar de opvanglocatie komen om te helpen?

Nee, de opvanglocatie is alleen toegankelijk voor medewerkers en vluchtelingen. Het schip is hun huis, daar zijn geen andere mensen zomaar welkom. Samen met de Veiligheidsregio Fryslân hopen we dat vrijwilligers en maatschappelijke organisaties de handen uit de mouwen willen steken. Bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten op andere locaties dan het schip. Wilt u als vrijwilliger meehelpen? Bijvoorbeeld om activiteiten te organiseren? Stuur dan een mail naar cnoharlingen@vrfryslan.nl.

Ik heb een vraag over de opvang van de vluchtelingen. Waar kan ik terecht?

Voor het laatste nieuws kijkt u op www.harlingen.nl/crisisnoodopvang. Daarnaast kunt u uw vraag mailen naar de Veiligheidsregio Fryslân via cnoharlingen@vrfryslan.nl. Alleen in dringende gevallen, zoals overlast,  neemt u contact op met de Veiligheidsregio Fryslân via 088 – 229 90 62 (24/7).