Beste inwoner, ondernemer of havengebruiker van Harlingen,

In het kader van het project ‘Veilige Havens’ nodigt de burgemeester u uit voor een themabijeenkomst over de havens in de haven op donderdagavond 11 mei 2023.Bent u niet in de gelegenheid om te komen? Vul de onderstaande vragenlijst in.

Vragenlijst veilige havens(externe link)

In het project gaan we met elkaar in gesprek over de veiligheid in onze havens, op alle vlakken. Iedereen moet gebruik kunnen maken van wat het havengebied te bieden heeft, maar zodanig dat de (verkeers-)veiligheid en de openbare orde niet in gevaar komen en er barrières zijn en blijven om (georganiseerde) criminaliteit te voorkomen. Als inwoner van of ondernemer of havengebruiker in Harlingen heeft u daar vast ideeën over. Misschien heeft u zelfs al eens een onveilige situatie in een van de havens meegemaakt. Een onveilige situatie op het gebied van criminaliteit of verkeersveiligheid bijvoorbeeld. We willen u tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid geven om die situaties (anoniem) met ons te delen of juist in gesprek te gaan.

Het programma van de avond is als volgt:

  • 19.00 uur Inloop
  • 19.30 uur Welkom en informatie over het project Veilige Havens door mevrouw C.M. Sjerps, burgemeester
  • 19.45 uur Gastspreker van de Zeehavenpolitie Rotterdam vertelt over (mogelijke) gevaren in de haven
  • 20.30 uur Huishoudelijke mededeling door projectleider
  • 20.40 uur Uitleg over actief gedeelte en (schriftelijk) delen ideeën
  • 21.30 uur Gelegenheid tot kennismaken/napraten met de burgemeester onder het genot van een hapje en een drankje
  • 22.00 uur Einde

Houd er rekening mee dat de locatie onverwarmd is. We hopen u te zien!

Uitnodiging veiligehavens op donderdag 11 mei 2023 van 19.00 tot 22.00 uur. Aanmelden voor 7 mei via : info@harlingen.nl

Heeft deze informatie u geholpen?