Foto: Joachim de Ruijter

Wethouder Harry Boon (rechts), de nieuwe CEO van Koninklijke Oosterhof Holman (links) en kinderen van de basisschool uit Midlum bewonderen het eerste deel van het nieuwe fietspad Wijnaldum - Midlum. Het nieuwe fietspad zorgt ervoor dat schoolgaande kinderen uit Wijnaldum veilig en snel naar basisschool Middelstein in Midlum kunnen fietsen. De komende dagen wordt het beton pad tussen de beide dorpen aangelegd. Ook worden de sloten gegraven en de bermen afgewerkt. Dit is de eerste fase van het door beide dorpen gewenste fietspad.

Fietstunnel
De verwachting is dat de schoolkinderen in juni 2021 gebruik kunnen maken van het fietspad. Eerst moet namelijk de fietstunnel onder de provinciale Zuidwalweg (N390) nog worden aangelegd. De tunnelelementen worden in maart 2021 door aannemer Oosterhof Holman aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden wordt de N390 twee weekenden afgesloten.  

Samenwerking met provincie
De gemeente werkt in dit project samen met Provincie Fryslân bij het kruisen van de provinciale weg. De provincie heeft een subsidie van € 200.000 beschikbaar gesteld uit het programma Fyts!mpuls voor het realiseren van de fietstunnel. Wanneer de fietsroute klaar is, zal deze bijna twee kilometer korter zijn dan de huidige route.