Een ieder dient zelf te zorgen voor vervoer naar de priklocatie in Leeuwarden. Hiervoor kunnen familie, kinderen, buren, mantelzorgers, vrijwilligers of het regulier WMO vervoer ingezet worden. Voor de 85-plusser die geen enkele mogelijkheid heeft om zelf vervoer te regelen biedt de gemeente aan dit voor hem of haar te doen. 

Heeft u een oproep tot vaccinatie gekregen en kunt u op geen enkele manier vervoer regelen? Belt u dan minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak met 14 0517 tijdens de reguliere openingstijden (ma-do 08.30 – 16.30 uur/vr 8.30 – 12.30 uur). Voor het maken van een prikafspraak belt u met 0800-7070.