Het is alweer even geleden dat we iets hebben laten horen over de ambtelijke huisvesting van gemeente Harlingen. De raad heeft op woensdag 2 september jl. besloten om het Centrum nader te onderzoeken als potentiële locatie voor de ambtelijke huisvesting.

Inmiddels is dat onderzoek in volle gang. Graag willen we ook uw mening  als inwoner of ondernemer in onze gemeente hierin meenemen. Daarom organiseren we in januari een stadspanel waarbij u de mogelijkheid krijgt om uw visie en verwachtingen voor de nieuwe ambtelijke huisvesting mee te geven aan het projectteam. Hoe we het stadspanel precies gaan inrichten, daar volgt begin januari meer informatie over.

In het eerste kwartaal van 2021 wordt een programma van eisen opgesteld waaraan de ambtelijke huisvesting moet voldoen. Dit zijn eisen op het gebied van duurzaamheid, het werkplekconcept, de inrichting van de dienstverlening en de (blijvende) gevolgen van Covid-19. In deze eisen willen we graag uw wensen en verwachtingen zoveel mogelijk meenemen. Via deze website en de Harlinger Courant houden wij u de komende periode op de hoogte van de voortgang en de planning.