In het webinar 'Hoe laadt Fryslan zich op voor de toekomst?' komen de stappen aan bod die de provincie Fryslân de komende jaren gaat zetten om de Energietransitie verder te brengen.

Van zaterdag 11 september tot en met zaterdag 23 oktober ligt het ontwerp- Energieprogramma Fryslân 2022-2025 ter inzage. In deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Maar wat betekenen de doelstellingen in dit programma voor de Energietransitie in Fryslân? Door middel van het webinar op 16 september gaan we hier graag met u verder op in.

Wat is het Energieprogramma?

De energieopgave die de komende decennia op onze provincie afkomt zijn groot, urgent en onontkoombaar. Maar hoe pakken we dit gezamenlijk aan? Als provincie werken we aan een nieuw Energieprogramma 2022-2025. In dit programma staan de acties die we als provincie, in samenwerking met andere partijen, gaan uitvoeren om de energietransitie in Fryslân verder te helpen. Het programma bestaat uit vijf programmalijnen, te weten: (1) Energiebesparing, (2) Lokale Initiatieven, (3) Opwek duurzame energie, (4) Warmtetransitie en (5) Energie-infrastructuur.

Met wie in gesprek?

Het webinar is voor alle inwoners van Fryslân en gaat naast het Energieprogramma ook in brede zin over de Friese Energietransitie. Tijdens het webinar schuiven verschillende tafelgasten aan om een aantal zeer relevante onderwerpen te bespreken en vragen van kijkers te beantwoorden. Aan tafel zitten die avond Gedeputeerde Sietske Poepjes, Wethouder Duurzaamheid & Milieu Jan Dijkstra van Gemeente Waadhoeke, bestuurslid bij Ús Koöperaasje en voorzitter van Enerzjyk Eastermar Jan Willem Sietsma, projectleider Energieteam Fryslân Marije Boersma, Relatiemanager regio Friesland Liander Christel Pieper, Bart Scholten van Jong RES Noord en Onderzoeker Fries Sociaal Planbureau Arjen Brander.

Aanmelding webinar

Webinar:         Hoe laadt Fryslân zich op voor de toekomst?

Datum:            Donderdag 16 september

Tijdstip:           19:30 – 21:00 uur

Locatie:           online te volgen

Meer informatie en aanmelden kan op: Hoe laadt Fryslân zich op voor de toekomst? | Fryslan

Het Ontwerp Energieprogramma bekijken kan hier: ontwerp-energieprogramma.pdf (fryslan.frl)