Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel. In de Energieagenda is vastgelegd dat de C02 uitstoot door gebruik van fossiele brandstoffen in 2050 bijna 0 moet zijn. Ook de provincie Fryslân heeft met haar Beleidsbrief Duurzame Energie als doelstelling neergelegd om in 2050 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Met de Friese Energiestrategie is door alle betrokken partijen in de provincie (gemeenten, provincie, bedrijven, woningcorporaties, Wetterskip, etc.) een begin gemaakt om dit doel te halen.

Met het project ‘’Wijken en dorpen van de toekomst’’, als onderdeel van de streekagenda Noardwest Fryslân,  denken de gemeente Harlingen, de Bouwvereniging, ingenieurs – en adviesbureau Royal Haskoning DHV, het Wetterskip Fryslân en netbeheerder Liander, tijdens bewonersavonden,  samen met bewoners uit Wijnaldum en de Trebolbuurt, na over de uitdagingen en mogelijke oplossingen op individueel en collectief vlak. Daarbij onderzoeken zij specifiek de mogelijkheid om in de toekomst van het aardgas af te gaan. 

Naast het ophalen van vragen, wensen en behoeften, ideeën en meningen over dit onderwerp, gaan de partijen met elkaar aan de slag om te komen tot een plan van aanpak met handvatten om een bijdrage te leveren aan de energietransitie in de eigen woning en/of wijk of buurt. 

Kijk voor meer informatie over de (Friese) energietransitie op: 

Heeft deze informatie u geholpen?