Zorgverzekeringswet

In Nederland is iedereen van 18 jaar of ouder verplicht om een zorgverzekering voor zichzelf af te sluiten.

AV Frieso verzekering

Gemeente Harlingen biedt voor haar inwoners, die een laag inkomen hebben een collectieve zorgverzekering aan, AV Frieso Compleet. Met deze verzekering bent u verzekerd tegen een lagere prijs, omdat gemeente deels meebetaalt aan zorgpremie en AV Frieso Compleet. Op deze pagina kunt u hier meer informatie over vinden. U kunt deelnemen aan deze collectieve verzekering van gemeente Harlingen als uw inkomen lager is dan 130% van de bijstandsnorm en als u een basisverzekering bij de zorgverzekeraar De Friesland heeft afgesloten.
 
Contact opnemen met de Dienst contact@sozawe-nw-fryslan.nl of 0517 -380 200. Over de inhoud van het te vergoeden pakket kunt u gratis contact opnemen met De Friesland: 058- 291 3131 of naar de regiobus van de Friesland gaan.

Standplaatsen:

Harlingen: Kimswerderweg (parkeerterrein Lidl) op dinsdag van 12:15 tot 14:00 uur. Over de aanmelding voor de AV Frieso en de verrekening van de premie, kunt u contact opnemen met de Dienst Noardwest Fryslân, via: administratie-avfrieso@sozawe-nw-fryslan.nl of 0517- 380 200. De Dienst Noardwest Fryslân voert voor uw gemeente de administratie van de AV Frieso uit.

Tip! Raadpleeg de volgende website:

www.sozawe-nw-fryslan.nl

PGB via de zorgverzekeraar

Sommige PGB ’s vallen onder de zorgverzekeringswet. Hebt u bijvoorbeeld verpleging en verzorging nodig, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget (PGB). Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg in kunt kopen. De indicatie voor een PGB verpleging en verzorging gaat  via een thuiszorgorganisatie. Mocht u hiervoor in aanmerking komen betaalt uw zorgverzekeraar deze kosten. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de landelijke vereniging van mensen een persoonsgebonden budget (PGB) Per saldo 

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Hebt u een laag inkomen, dan kan het zijn dat u zorgtoeslag kan krijgen. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen. Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken. Via Mijn toeslagen kunt u een aanvraag voor zorgtoeslag doen.

  Meer informatie

  Verzorging en verpleging

  Wijkverpleegkundigen werken voor een thuiszorgorganisatie. Zij kunnen u met het thuiszorgteam, waarin zijn samen met ziekenverzorgenden en helpende werken, u helpen bij het verzorgen en verplegen. De zorg die de geboden wordt door de thuiszorg, wordt betaald door uw zorgverzekeraar.

  Verzorgen

  Een verzorgende of helpende komt u thuis helpen bij uw dagelijkse verzorging. Zo kunnen ze u bijvoorbeeld helpen bij het wassen, douchen en aankleden.

  Verplegen

  Een verpleegkundige kan u helpen door bijvoorbeeld medicatie aan u toe te dienen, wonden te verzorgen of nachtzorg aan u te geven. Als u thuiszorg aan wilt vragen kunt u dit doen via thuiszorg organisaties. Ook kunt u dit overleggen met uw huisarts of de verpleegkundige in het ziekenhuis die na uw opname ervoor zorgt dat u aan huis de juiste zorg krijgt.

  Indicatie

  Nadat u contact heeft opgenomen met de thuiszorgorganisatie wordt u thuis bezocht door de wijkverpleegkundige. Die bepaalt wat voor zorg en hoeveel zorg u nodig heeft.

  Tip! Raadpleeg de volgende websites: 

  Wet Langdurige Zorg (Wlz)

  Voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben is de Wlz van toepassing. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die vanwege ouderdom dementeren, mensen met een verstandelijke- lichamelijke- of zintuigelijke beperking. Een Wlz indicatie kan aangevraagd worden bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

  Met een Wlz indicatie kunt u in een instelling verblijven. Ook kunt u thuis blijven wonen met een Wlz indicatie, dit geldt alleen als de zorg verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan bij een opname in een instelling. Voor meer informatie kunt u de website van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bekijken.

  Tip! Raadpleeg de volgende websites: