In de zomer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in de grote rivieren en kanalen. Dit kan gevaarlijk zijn. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens, zijn er jaarlijks slachtoffers te betreuren. Op de onderstaande afbeelding zie je welke gevaren er allemaal zijn. Er staat ook een boete op het zwemmen in vaargeulen, bij bruggen, sluizen en havens.

Afbeelding met de gevaren van zwemmen in kanalen en rivieren