Gemeente Harlingen

 • F-16 jachtvliegtuigen afkomstig van vliegbasis Leeuwarden oefenen in de periode van maandag 15 september tot en met vrijdagmorgen 19 september 2014 in het afwerpen van bommen met explosieve lading op de NAVO oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland.

  Lees verder
 • Donderdag 25 september 2014 is de noordkant van de Rommelhaven te Harlingen gestremd voor alle verkeer. Dit betreft het gedeelte tussen de Scheerstraat en de Noorderhaven. 

  Lees verder
 • Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
 • Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken onderdeel KCC is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Namens burgemeester en wethouders van Harlingen maakt de manager van de afdeling Publiekszaken bekend dat de gemeente Harlingen het voornemen heeft onderstaande personen uit te schrijven. 

  Lees verder
Meer nieuws