Gemeente Harlingen

 • De wet Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Op basis van deze wet kan de gemeente onderzoek doen naar partijen die een vergunning aanvragen. Dit om te voorkomen dat er onbedoeld criminele activiteiten worden ondersteund.

  Lees verder
 • Dit weekeinde op zondagochtend 26 oktober 2014 om 3 uur worden alle klokken in de Europese Unie met één uur teruggedraaid, dus naar 2 uur. De gedachte achter het verschil tussen zomer- en wintertijd was destijds, dat als wij de klok in de zomertijd een uur naar voren zetten, dit tot minder stroomverbruik zou leiden. 

  Lees verder
 • De gemeente Harlingen heeft het voornemen om een nieuw bestemmingsplan voor de Willemshaven op te stellen. Ten behoeve van de onderbouwing van dit nieuwe bestemmingsplan moet een milieueffectrapport, een zogenaamde plan- en project MER (verder MER genoemd), worden opgesteld.

  Lees verder
 • Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
Meer nieuws