Gemeente Harlingen

 • Van donderdag 24 september tot en met woensdag 30 september heeft de gemeente Harlingen vluchtelingen opgevangen in de Waddenhal. Een groot aantal Harlingers heeft hierbij geholpen. Het College van B&W wil al deze mensen van harte bedanken voor de inzet. 

  Lees verder
 • Twee  'nieuwe' Nederlanders zijn maandag 5 oktober op het Stadhuis ontvangen door burgemeester Roel Sluiter om daar officieel tot Nederlander uitgeroepen te worden. Na het afleggen van de verklaring van verbonden kon burgemeester Sluiter de bekendmakingen van Nederlanderschap overhandigen aan de heer M. Mahamuud en mevrouw M.D. Roldán de Annema.

  Lees verder
 • De Rekenkamercommissie van de gemeente Harlingen gaat onderzoek doen naar het Klantencontactcentrum (KCC) van de gemeente. Het KCC is een nieuwe ontwikkeling voor gemeenten. Sinds 2008 wordt er in Harlingen aan gewerkt om bij de gemeente één plek te realiseren waar burgers en bedrijven met al hun vragen aan de hele overheid terecht kunnen: het KCC. 

  Lees verder
 • Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
Meer nieuws