Gemeente Harlingen

 • In de periode van 14 augustus tot en met 17 oktober 2014 trainen F-16’s vanaf vliegbasis Leeuwarden boven verschillende delen van Nederland. Het betreft een internationale training, zogenaamde Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) op de Vliegbasis Leeuwarden. 

  Lees verder
 • Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
 • In de gemeenten Harlingen en Franekeradeel wordt de inzet van Burgernet  uitgebreid met email berichtgeving. Op dit moment krijgen burgernetdeelnemers  alleen via de telefoon informatie over lokale burgernetacties. Vanaf 18 augustus 2014 verstuurt Burgernet ook per mail informatie over incidenten in de wijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een woninginbraak die in de buurt heeft plaatsgevonden. 

  Lees verder
 • Het carillon op het Stadhuis zal de komende tijd overdag niet spelen. Dit in verband met renovatiewerkzaamheden aan vooral het achterste deel (aan de Voorstraat) van het Stadhuis. Omdat de werkers dichtbij het carrilon aan het werk gaan, is besloten het carillon tijdens deze renovatie uit te zetten. 

  Lees verder
Meer nieuws