Gemeente Harlingen

 • 12 september is het Open Monumentendag. Landelijk openen duizenden monumenten hun deuren voor het publiek. Ook in Harlingen is van 11.00 tot 16.00 uur van alles te zien en te beleven.

  Lees verder
 • Het komende jaar wordt er onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in de omgeving van de REC in Harlingen. Er komen 22 meetstations in Harlingen die een jaar lang de kwaliteit van de lucht gaan meten. Daarnaast wordt er rechtstreeks in de pijp van de REC gemeten naar dioxines. Dit onderzoek is op 6 augustus gestart en wordt uitgevoerd door Environnement SA Deutschland. Over het onderzoek op leefniveau moeten gemeente en provincie nog een besluit nemen. Vervolgens zal ook dat onderzoek starten.

  Lees verder
 • Elke dinsdagochtend vergadert het College van B&W. De notulen van deze vergadering worden na afloop zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

  Lees verder
 • Maakt u gebruik van de Wmo of de Participatiewet? En heeft u vragen of problemen met betrekking tot uw zorg, uw gemeente of uw gebiedsteam? Dan kunt u een onafhankelijk vertrouwenspersoon inschakelen.

  Lees verder
Meer nieuws