Verloren of gevonden voorwerpen melden

Wat is het?

  • Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • Let op: U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat.

Verloren of gevonden voorwerpen melden

Wat moet ik doen?

  • U doet aangifte van het verloren of gevonden voorwerp bij de gemeente. U kunt dit ook melden via verlorenofgevonden.nl.
  • Na de aangifte kunt u ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. U krijgt dan een oproep van de gemeente als de eigenaar zich heeft gemeld.
  • U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. Vraag dan om een bewijs daarvan.
  • Als de gemeente uw verloren voorwerp denkt te hebben gevonden, krijgt u een oproep.

Aangifte bij diefstal

Ga altijd naar de politie om aangifte te doen van een gestolen voorwerp. U kunt dat persoonlijk doen op het politiebureau, maar vaak ook online.

Gevonden fiets(en)

Hebt u een fiets gevonden, dan kunt u deze afgeven bij de gemeente Harlingen, Westerzeedijk 7/9, 8862 PK Harlingen. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Hiervoor kunt u een afspraak maken via het KCC,( Klant Contact Centrum) het telefoonnummer is 140517.

Kleine voorwerpen

Andere (kleine) voorwerpen kunt u afgeven bij de gemeente Harlingen (Klantcontactcentrum), Voorstraat 35, 8861 BD Harlingen. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 13.00 tot 19.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Extra informatie

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

Bij de aangifte kunt u aangeven dat u de eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Als de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar ophaalt, bent u de eigenaar van het voorwerp.

Als u het voorwerp in bewaring hebt gegeven aan de gemeente, kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp meer dan € 450,- waard is. Als de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar ophaalt, moet u zich na dat jaar binnen een maand melden bij de gemeente.

Heeft deze informatie u geholpen?