Of bent u op zoek naar?

 • Asbest verwijderen

  Asbest verwijderen kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Daarom moet u zich aan strenge regels houden om dit veilig te laten verlopen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het oneens met een besluit van de gemeente? Bekijk hier hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

 • Bodemvervuiling verwijderen

  Bent u eigenaar van een stuk vervuilde grond? Dan moet u dit laten schoonmaken. Ook moet u dit melden bij de gemeente of provincie.

 • Bouw en verbouwing, controle

  Denkt u dat een bouw of verbouwing bij u in de buurt niet volgens de regels gaat? Meld dit dan bij de gemeente. De gemeente kan de situatie dan controleren.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen inzien.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Wilt u de gemeentegrond gebruiken? Kijk hier hoe u toestemming kunt aanvragen.

 • Mantelzorgwoning

  U wilt een mantelzorgwoning beginnen op uw eigen terrein. Lees hier wat u daarvoor moet regelen en welke voorwaarden er gelden.

 • Onroerend goed, beperkingen

  Er zijn regels verbonden aan wat u wel en niet met onroerend goed mag doen. Bekijk hier de regels over beperkingen op onroerende zaken.

 • Planschade

  Is uw huis of grond minder waard geworden door een omgevingsplan? Lees hier of u recht heeft op een financiële tegemoetkoming en hoe u deze aanvraagt.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op het rioleringsnetwerk? Kijk dan hier wat u moet doen om een rioolaansluiting aan te vragen.

 • Snippergrond/groenstroken of erfpachtgrond kopen

  Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een (gedeelte van) een groenstrook die grenst aan het perceel dat u in eigendom heeft, bij uw tuin te betrekken.

 • Subsidie monumenten

  Voor onderhoud of restauratie van een monument kunt u subsidie aanvragen. Verken de mogelijkheden voor een rijksmonument, gemeentelijk monument of beeldbepalende panden.

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  U wilt een tijdelijk leegstaand pand huren. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Lees hier welke vergunningen er zijn en hoe u deze aanvraagt.

 • Uitrit of inrit aanleggen/veranderen

  Als u een aansluiting van uw terrein naar de openbare weg maakt of verandert, moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Verzoek om handhaving

  Overtreedt iemand in uw buurt de regels? Dan kunt u een verzoek om handhaving doen. Lees hier wat dit is en in welke situaties u een verzoek kunt indienen.