Wat is het?

Als u als inwoner overlast van jongeren op straat ervaart, willen wij dit graag weten. Geef het door aan het Meldpunt Jeugdoverlast van de gemeente Harlingen.

Wat is overlast?

Overlast is een relatief begrip. Er zijn wel een aantal zaken waarvan we allemaal vinden dat ze overlast geven: jongeren die op straat lawaai veroorzaken, stilstaande auto's of brommers met draaiende motor, jeugd die afval achterlaat rond hangplekken, jeugd die vervelend aanwezig is op straat, maling heeft aan de regels en kleine vergrijpen pleegt, jongeren die intimiderend op straat aanwezig zijn en dingen vernielen.

Jeugdoverlast melden

Wat moet ik doen?

Als u veel overlast hebt van jeugd, dan kunt u dit aan ons doorgeven via ons contactformulier. Als u het prettiger vindt om te bellen met de gemeente Harlingen, kan dit natuurlijk ook. U kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer 14 0517 en vragen naar de beleidsmedewerker Openbare orde en Veiligheid.

Na de melding ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Verder nemen wij binnen twee weken contact met u op, om te praten over de overlast die u ervaart en zo te bepalen wat we als gemeente of politie kunnen betekenen.

Wat doen wij?

De meldingen die wij krijgen bespreken we in onze werkgroep Jeugdoverlast. De kern van onze aanpak is het preventief werken: voorkomen dat jongeren die rondhangen op straat afglijden tot het criminele circuit. Door vervelend gedrag op straat op tijd te signaleren, kunnen we als gemeente passende maatregelen nemen. Dit kan door de jongerenwerker met de jeugd in gesprek te laten gaan, door betrokkenheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin of door een gesprek tussen jongere, politie en burgemeester.

Spoedeisende gevallen

Als uw melding zo dringend is dat op gemeente of andere instanties niet gewacht kan worden, belt u de politie via telefoonnummer 0900 - 8844. Als er gevaar is voor personen of goederen, belt u uiteraard met telefoonnummer 112.

Extra informatie

Neem contact op met team Meldpunt jeugdoverlast van de gemeente Harlingen via 14 0517.

Als uw melding zo dringend is dat op gemeente of andere instanties niet gewacht kan worden, belt u de politie via telefoonnummer 0900 - 8844.

Als er gevaar is voor personen of goederen, belt u uiteraard met telefoonnummer 112.

Heeft deze informatie u geholpen?